Saker vi ønsker tips om

Følgende områder/saker er av interesse:

  • Kulturminner i forbindelse med golfbaner
  • Planlagte baner det ikke ble noe av.
  • Informasjon I form av bøker/hefter i forbindelse med jubileum eller spesielle hendelser i forbindelse med klubben.
  • Bilder fra golfere, golfbaner o.l. Gjerne fra etableringsfasen.
  • Hendelser i forbindelse med etablering av golfbanen. Beskriv problemer/utfordringer I forbindelse med myndigheter, finansiering o.l.
  • Anekdoter i forbindelse med golf 
  • Hendelser som har hatt/kan ha hatt betydning for utviklingen av golf I Norge.
  • Lokalhistorie som inkluderer golf.
    • F.eks golf i Vefsn før 1900.

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt