Utdannelse av golfdommere.

Golfreglene er helt avgjørende for at spill, handicap og turneringer skal fungere på en så rettferdig måte som mulig. I 1983 ble det første kurset for dommere arrangert i Norge, og utdanning av dommere er fortsatt en årlig og viktig del av golfforbundets oppgaver - kanskje ett av de mest vellykkede tiltakene over en så lang periode som nesten 40 år.

I 1978 var Einar Horn den person i Norge som hadde mest kunnskap om golfregler, og han ønsket mer enn noen annen at NGF måtte få utdannet mange golfdommere. Det var flere som støttet hans ønske, men vi sto nesten bare på stedet hvil. Golfmiljøet i Norge var lite. Det fantes bare sju golfbaner i landet, og det var flere som ikke skjønte at det var nødvendig å ha dommere på golfturneringer.

I tiden mellom 1978 og 1988 skjedde det en god del på dommerfronten.  Anna Dønnestad var blitt ansatt i NGF som utdanningskonsulent, og sammen med Einar Horn inviterte de til det første dommerkurset i regi av forbundet. Kurset ble avholdt i forbindelse med Stavanger Cup 27-29. mai 1983 og ble dermed en fin kombinasjon av teori og praksis. Det var et innholdsrikt kurs som omfattet blant annet turneringsoppsett og bestemmelser, golfregler og dommerens rolle på banen. Som siste post på programmet ble dommeroppgaver for sesongen fordelt.

Alle stilte opp og påtok seg de oppgaver som ble dem tildelt. Det var meget modig gjort, siden de fleste av oss ikke hadde noen erfaring og var ganske “grønne” når det gjaldt å praktisere som dommer. I tillegg til praktisk dømming, måtte alle deltagere besvare en omfattende hjemmeoppgave som gikk ut på å sette opp og lage et komplett program for en turnering inklusive start- og resultatlister, matchoppsett og regeltest.

Det første offisielle dommerutvalget (Bengt Ramstad (leder) Borregaard GK, Einar Horn Oslo GK og John Edgar Nilsen  Kristiansand GK) ble etablert i 1986. Utvalget skulle heretter være rådgivende organ for forbundsstyret når det gjaldt kursopplegg for og autorisasjon av dommere, oppnevnelse av dommere til større turneringer, utdanning og oppfølging av dommere på alle trinn samt budsjett for hele driften av dommeraktiviteten.

John Edgar Nilsen var også medlem av komiteen som stod for innføring av slope i Norge. 

Mer om dommerutdannelsen og personene bak prosessen.

 

 

 

* Utdannelse av golfdommere i Norge startet i 1983
* Videointervju med John Edgar Nilsen
* NGF´s Dommerutdanning
* Norsk dommer i The Open 2012

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt