Handicap og Slope

Systemet ble tatt i bruk i USA allerede i 1983.

Opprinnelse:
Navnet «slope» refererer seg til bratthet på en kurve. En bogeyspiller vil bruke relativt flere slag enn en scratchspiller når vanskelighetsgrad på banen øker. Det kan uttrykkes i to kurver som spriker i forhold til hverandre, eller har ulik slope. Så tidlig som i 1979 ble de første tanker spunnet rundt emnet av noen personer som ikke var fornøyd med det eksisterende systemet basert på Standard Scratch Score (SSS).

En komité som skulle vurdere et nytt system ble nedsatt av USGA, og presenterte sitt forslag til Slope systemet i 1981. Det var hovedsakelig komiteens formann, den tidligere sjøkaptein Dean Knuth, ofte omtalt som «The Pope of Slope». som med sine ideer og med hjelp av mye statistikk og stort tallmateriale, klarte å utarbeide et gjennomførbart system.

Etter den spede begynnelse i 1983, da Colorado Golf Association som det første forbund i USA begynte med Slope, er systemet i bruk i størstedelen av det nordamerikanske kontinent.

Utvikling i Europa:
I 1989 ble det arrangert en internasjonal golfkonferanse i St. Andrews. Det ble nedsatt en komité som skulle finne frem til et globalt handicapsystem. Komiteen kom etter hvert frem til at før noe handicapsystem kunne etableres, måtte man ha et felles banevurderingssystem. Det ble i 1992 konkludert med at det amerikanske Slope-systemet var det beste som var i bruk.
En av de mest fremtredende medlemmene i nevnte komité var svensken Magnus «Munken» Lindberg. Han fikk prosessen i gang i Sverige, og SGFs årsmøte i 1994 vedtok å innføre systemet.

Hva med Norge ?
I og med at SGF hadde vedtatt å innføre systemet, var det naturlig at også Norge ble involvert. Styret i NGF vedtok at Bærum Golfklubb og Arendal og Omegn Golfklubb skulle innføre systemet som en prøveordning.SSS komiteen fikk ansvaret for gjennomføringen, og i 1994 ble Slope innført på disse banene.

Basert på resultatene fra dette prøveprosjektet, vedtok Golftinget i 1994 at Slope-systemet skulle innføres for alle baner i Norge fra og med sesongstart 1996.

Fordeler med Slope-systemet:

  • Et fleksibelt system
  • Informativt
  • Jentene kompenseres for lange baner
  • Rettferdig ved at systemet er basert på statistisk materiale
  • Bedre service ved at all informasjon om banene blir lagret
  • Enkelt i bruk

Ulemper med Slope:

  • Et komplisert system som krever erfaring og kompetanse ved banevurderinger

 

* Ny regelbok - WHS Nytt handicapsystem i 2020 Ny regelbok i 2020

* USGA - History of Handicapping part IV - "The rise of the Slope system"
* "Informasjon om Slope"  v/Erik Dønnestad (1995/96)
* Standard Scratch Score og Handicapsystemet forklart (1996)
* Standardrundeberegning og Handicapsetting - OGK  (årstall 1996?) 
* Slope i teori og praksis. Historikk og introduksjon (NGF 2012)
* "Forklaring " av slope, Temaskriv fra NGF, august 2014

 

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt