NGF er det nest største særforbundet i norsk idrett.

I perioden 2009-2019 sank antall medlemmer i norsk golfklubber. Fom 2020 har interessen for golf økt og det vært en markert oppgang i antall spillere.

NGF er i 2023 det nest største særforbund i norsk idrett. Vel 180 klubber med 138 000 medlemskap (2023) er tilsluttet NGF. Det utgjør et snitt på rundt 750 medlemmer per klubb.

Det finnes golfklubber i alle fylker.

Da Norges Golfforbund fylte 60 år i 2008 var antall medlemskap i norske golfklubber 122 261. Dette tallet økte til 125 388 i 2009. Som det fremgår av tabellen fortsetter medlemsantallet å falle i de neste årene og nedgangen fortsetter frem til 2019. Tallet visete da en nedgang på 36 314 (29 %) siden toppen i 2009.

Perioden 2010 - 2020
I 2010 ble det registrert 121 908 medlemmer i klubber tilknyttet NGF. Dette var en nedgang på 3 480 fra 2009. Med unntak av gruppene menn 20-25 år og kvinner 13-19 år, var det nedgang i alle kategorier medlemmer. En slik nedgang i antall medlemmer har kun skjedd én gang tidligere, nemlig i 2005, og da var det en nedgang på 5 152 fra året før.

I 2011 ble det registrert ca 114.296 medlemmer fordelt på nær 200 klubber.

Årsakene til denne nedgangen på over 11.000 medlemmer siden 2009 kan være mange. Noe av forklaringen kan ligge i et bedre registreringssystem. Noen spillere er medlem i flere golfklubber samtidig, og antall spillere er derfor færre enn antall medlemmer. Et totalt medlemstall på over 125.000 har derfor vært kunstig høyt. Den økonomiske nedgangen, selv om den er lite merkbar i Norge, har også sitt å si.

Tilbudsjungelen i fritids-Norge, særlig til de unge, er villere enn noen gang tidligere, og golfen har sterk konkurranse fra aktiviteter som er lettere tilgjengelig. Sist, men ikke minst, må den boom'en man så på slutten av 90-årene innrømmes å ha vært kunstig høy. Det ble en slags status å spille golf, men mange lot seg ikke fenge over tid og har tapt interessen etter hvert.

Ikke alt er negativt. Sammenslåingen av Sola og Solastranden GK i 2018

Tallene i 2020 gir nok et mer korrekt uttrykk av golfens posisjon i idretts-Norge, og målet for NGF var at de ikke måtte synke ytterligere. Sterk internasjonal innsats av flere norske golfspillere på denne tiden, var nok  en god drahjelp for å stimulere interessen. 

Fra 2020 øker medlemstallet igjen.
I forbindelse med coronapandemien ble det lagt strenge berensinger på reiser til en rekke land deriblandt Sverige og Spania. Samtidig ble det begrensninger innen utøvelse av en rekke idrettsaktiviteter.  Golf var en en av de idretter som, iht myndighetenes anbefalinger, ikke var berørt i like stor grad og dette medførte en vesentlig økning av nye medlemmer i omtrent alle landets klubber. I tillegg har innsatsen til Victor Hovland og Kristoffer Ventura på PGA touren bidratt til å gi golfsporten mye oppmerksomhet. Alderen på hovedmengden av nye medlemmer i 2020 var, ifølge NGF, under 50 år.

I saksdokumentene fra enkelte av forbundets Golfting finnes det tabeller som viser utviklingen fra forskjellig vinkling. Følgende er linken til slikt underlag fra Golftinget 2021 (se side 70 - 73)

https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/topp_meny/om_ngf/Golftinget/golftinget-2021-saksdokumenter.pdf

I 2021 fortsatte denne trenden og ved utgangen av 2021 var det registrert 125 727 medlemmer. Ved utgangen av 2022 hadde medlemstallet økt til 129 872 og ved utgangen av 2023 var tallet 136 205.

Allerede i 2006 skrev Morten Harry Olsen om "2005_Harde tider for Golf_Norge"

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt