Om Fagruppe golfhistorie

Faggruppe golfhistorie ble opprettet av Norges Golfforbund i 2007. The sub-committee on Norwegian golf history was established by the Norwegian Golf Federation in 2007.

Redaktør / Editor:

Norges Golfforbund

NGF administrativ kontaktperson
Lise Bjørnstad 
mob: + 47 419 00 062
e-post: golfhistorie@golfforbundet.no

Faggruppens leder / Chairman of sub-committee:

Jens N. Engelstad
mob. +47 901 79 821
e-post: jens.n.engelstad@marfloat.no

Øvrige medlemmer / Other members:

Kjell Arne Bratli
+47 934 68 329
e-post: kabratli@me.com

Ellen Dahl
+47 906 45 946
e-post:ed.invest.as@gmail.com

Peder Mørk
mob. +47 909 51 968
e-post: peder@tiik.no

Henrik Nicolai Ovenberg Sr.
mob. +47 908 51 900
e-post: ovenberg@online.no

Arne Ramstad
mob. +47 906 904 96
e-post: arne2305@gmail.com

 

Fagguppe golfhistorie - Revidert mandat 2022 
Fagguppe golfhistorie - Revidert mandat 2017
Fagguppe golfhistorie - Revidert mandat 2016
Faggruppe golfhistorie - Første mandat

Hand-out på Golf Forum 2016
Hand-out på Golftinget 2015

 

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt