Profesjonelle golftrenere (pro'er) i Norge

De første golftrenerne (pro'ene) kom fra Storbritannia

De første profesjonelle golftrenerne (pro'ene) kom fra Storbritannia

De norske golfpionerene sørget, sammen med golfinteresserte briter bosatt i Norge, nokså raskt for å “importere” utenlandske golftrenere. Den aller første profesjonelle treneren, golfpro’en, var Fred Robertson fra Skottland som kom til Kristiania Golfklubb i 1925. I 1926 kom Gilbert Heron til klubben, også han fra Skottland. Etter to år som pro i Oslo og fire år i København, returnerte han til Oslo og var klubbens trener i ytterligere 27 år..

I decennier dominerte de utenlandske proene, og vi nevner etter tur Thomas Burns Wilson i Bergen 1939, Thv. Spence i Trondheim 1952, John Richardson og Raymond Lees i Stavanger GK 1956/57 og Leslie Davies i Vestfold 1958.

Landets nest eldste klubb, Borregaard GK, klarte seg lenge uten golfpro, kanskje fordi klubben ble drevet av et engelsk selskap og mange av medlemmene allerede var øvede golfspillere.

De nevnte golftrenerne ble etterfulgt av mange, mange flere fra utlandet, og mange startet sin karriere som golftrener (pro) i Norge. Mange av dem er fortsatt i Norge den dag i dagI

Oslo Golfklubb, hvor kubbens sekretær Per Teigen fungerte nærmest, sammen med hovedtreneren i klubben, som en mentor for dem alle, innen de etter tur søkte seg jobber over hele landet etter hvert som flere nye golfklubber ble stiftet.

Her er noen av disse "pro`ene" presentert:

Fra Wikipedia
George Beal - Fra Vestfold GK's jubileumsbok.
Stephen G. Newey - En "legende" på Bogstad
Gilbert Heron's ansettelseavtale fra 1926
David A. Lloyd - 1985 Årets lærling i England

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt