Vestlandet knytter seg til golfnorge

Bergen Golfklubb ble stiftet i 1937 og er landets 3. eldste golfklubb.

Bergen Golfklubb feiret sitt 80 års jubileum i 2017. Har nå ca 1100 medlemmer og interessen for golfsporten er økende.

I 1937 ble det inngått en leieavtale mellom grunneier og Bergen Golfklubb og klubben så dagens lys. Den første tiden var det ikke så mange medlemmer og banen var et landbruksareal man benyttet til golfspill. I dag fremstår banen som en “smal” og ganske krevende bane.

Området som banen ligger på var tidligere en del av Åstveit gård der det ble drevet tradisjonelt landbruk med datidens hjelpemidler.

Siden 1937 er det utført et betydelig utviklingsarbeid på banen. Spesielt de siste årene har man sett positive resultater av investeringer som er foretatt.

Bergen golfklubb har en av landets beste 9 hulls baner som ligger i idylliske omgivelser på Åstveit..

Antall medlemmer har utviklet seg parallelt med utviklingen av banen. Etter at Bergen Golfklubb var med på å stifte Norges Golfforbund i 1948, økte antall medlemmer betydelig.

 

 

 

Bergen Golfklubbs historie 1937 - 2017

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt