I 1976 åpnet Vestfold GK sin 18 hulls golfbane.

Nå er det tre 18 hulls golfbaner i Norge

Frem til 1962 var det bare Oslo Golfklubb som kunne tilby golfere en 18 hulls bane i Norge. Borregaard GKs bane utenfor Sarpsborg hadde 9 hull. Det var i det hele tatt smått med tilbud på baner å spille på.

Høsbjør GK var lagt ned i begynnelsen av 50 årene. Riktig nok var det kommet golfklubber i Trondheim, Stavanger og Tønsberg, men ingen av disse klubbene hadde mer enn 9 hull å spille på.

Det var ikke mangel på planer om utvidelse som var den største årsaken til at det ikke ble bygget flere baner. Både politisk og praktiske utfordringer var nok det største hinder for slike utvidelser. I tillegg var antallet som spilte golf også ganske begrenset den gangen og ganske konsentrert i Oslo og Stavanger regionen.

I 1963 hadde Stavanger GK fullført arbeidet med å utvide sin 9 hulls bane til 18 hull.  

Men hvor skulle neste 18 hulls bane kunne åpnes?

I Oslo var tilgangen så stor at anlegget iallfall i mange weekends vår og høst var sprengt. Under disse omstendigheter begynte man å se seg om etter muligheter til anlegg av ytterligere en bane i Oslos umiddelbare nærhet, men resultatet var negativt. Mange av spillerne på Bogstad hadde en naturlig tilknytning til Vestforl i sommermånedene og forskjellige prosjekter for opparbeidelse av en golfbane i Vestfold  hadde vært diskutert allerede tidlig etter krigen, men hadde, av forskjellige årsaker, måttet skrinlegges.

I september måned 1954 kom man under vær med at det i Tønsberg-distriktet forelå en mulighet for anlegging av en ny 18 hulls golfbane.

Etter befaringen var samtlige av den oppfatning at eiendommen var meget vel egnet til golf. Den var naturskjønn, hadde lettvint adkomst, gunstig jordsmonn, mulighet for klubbhus, kort adkomst til Tønsbergfjorden for bading etc. Dessuten lå eiendommen midt mellom Sandefjord og Tønsberg hvorfra man måtte vente å få den største lokale interesse.

Det var tidlig gjort en avtale med golfarkitekten Fred Smith (som tidligere hadde tegnet banen i Stavanger) om planlegging av en banen med 18 hull og da Vestfold Golfklubb ble stiftet i 1958 kunne medlemmene glede seg over 11 spillbare hull.

Dessverre viste det seg efterhvert umulig å reise tilstrekkelig kapital til å fullføre 18 hull som planlagt, vesentlig på grunn av sviktende konjunkturer, og man så seg nødsaget til i 1958 å stille videre utbygging i bero. Man hadde da 11 hull spillbare og endel fairways var videre utbygget og delvis drenert.  Golfklubben hadde efterhvert forbedret disse 11 hull såpass at vi kunne påta oss avviklingen av det individuelle Norgesmesterskap i august 1966.

Medlemstallet i Vestfold GK øket jevnt og sikkert fra år til år, men kontingenten alene var fremdeles på langt nær tilstrekkelig til å dekke utgiftene. Uten bedrifters støtte og uten betydelig frivillig innsats fra medlemmenes side på alle hold ville det ha vært meget vanskelig, umiddelbart å kunne realisere drømmen om en 18 hull bane.

Arbeidet fortsatte allikevel og i 1967 kunne klubben glede seg over å kunne presentere 13 ferdige hull. Dette ble muliggjort ikke minst på grunn av  at en av medlemmene, Rolf Berthelsen, tilbød å gjøre 2 hull ferdige.

De 3 siste hullene ble spillbare i juni 1976 og dermed kunne Vestfold GK, 18 år etter at klubben ble stiftet, åpne18 hulls golfbane nr 3 i Norge.

I 2014 er det tilsammen 87 18 hulls golfbaner i Norge.  I 1988 åpnet Kjekstad GK og Skjeberg GK sine baner. Onsøy GK åpnet i 1990 og i 1991 åpnet Bærum GK, Eleverum GK og Borre GK sine 18 hulls baner. 

VGK 50 år - Jubileumsbok 

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt