Klubbutvikling i Norge

Velkommen til en oversikt som viser utviklingen av golf i Norge. Her vises en grafisk oversikt over stiftete, nedlagte og aktive golfklubber i Norge..

For lettere å kunne identifisere hva som skjedde det enkelte året , f.eks i forbindelse med nedleggelse, kan du skjule de to andre kurvene ved å aktivere dem på linjen under grafen. 

NB ! Aktive klubber viser klubber (medlemmer av NGF) som er stiftet ikke nødvendigvis klubber med egne baner. For eksempel når det står at det var 10 aktive klubber i 1980 så hadde bare 7 av dem egne baner. Grenland GK åpnet sin bane i 1987, Kjeksted GK i 1988, og Bærum i 1990. I tillegg til banene i 1980 kom Oustøen GCC som var en privat klubb og er derfor ikke med i oversikten før de ble assosiert medlem i 1996. Oustøen åpnet sin bane med 11 hull i 1968.

Det løsnet i slutten av 80 årene  - videoklipp med bl.a. Th. Stoltenberg. 

 

 

 

 

Utviklingen av antall klubber i forhold til baner og hull.
Kurven åpnes i en egen fane som må lukkes for å komme tilbake til klubbutviklingsgrafen.  

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt