PGA Norway

Professional Golfers Association of Norway er stiftet i 2003. Trenere, Spillere og Coacher danner medlemsmassen og PGA jobber for å utvikle og opprettholde høyt kvalifiserte trenere og turneringsspillere.

PGA of Norway har som hovedmål:

  • Utdanne og opprettholde en høyt kvalifisert medlemsgruppe av instruktører og   turneringsspillere.
  • Arbeide for medlemmenes interesser i lønns- og arbeidsspørsmål.
  • Utvikle medlemmenes yrkesstatus i klubbene.
  • Skape forutsetninger for medlemmene til å konkurrere nasjonalt og internasjonalt.
  • Profilere organisasjonen og dens medlemmer.
  • Skape forutsetninger for kontakt medlemmene i mellom.
  • Fremme interessen for golfsporten.
  • Arbeide for å opprettholde golfens tradisjoner og kultur i forståelse med norsk idretts lover og    regler.
  • Utvikle og forsterke foreningens internasjonale samarbeid i Europa, med hovedvekt på utdanning- medlemsservice- og turneringspørsmål. 

 

 

Smilet på Bogstad - Her kan du lese om Stephen G. Newey.

Video - Stephen G. Newey forteller om sitt liv som PRO i Norge fra 1965 og frem til idag.

Video - Cathrine Schrøder, instruktør på Grorud GK

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt