Faggruppe Golfhistorie lanserer websiden, www.golfhistorie.no

Munter lansering på Golfforum i Oslo 2012.

Golfforum kan være tørre greier. Et innslag av golfspillere i sixpence, sløyfe, nickers og hickory-køller gjør stemningen litt lettere. Det var det som skjedde under Golfforum i Oslo høsten 2012. Jens Engelstad og Arne Ramstad i full mundur lanserte websiden www.golfhistorie.no med brask og bram.

Websiden er bygget opp langs en tidslinje som begynner før 1900 og fortsetter inn i evigheten med interessante og underholdende tidsbilder fra norsk golfhistorie. I tillegg til viktige begivenheter og tema, inneholder websiden en kortfattet introduksjon til enhver klubb som er stiftet siden 1900, samt en grafisk fremstilling av utviklingen. Dessuten vil man finne videointervjuer med nøkkelpersoner i norsk golf opp igjennom årene og link til Facebook.

Den geniale ideen til fremstilling langs en tidslinje ble først satt i system høsten 2010. Faggruppe golfhistorie bestod da av Jens Engelstad, Arne Ramstad, og Morten Harry Olsen, samt Anna Dønnestad fra NGF som koordinator og pådriver. Johan Foss erstattet Morten Harry i 2011. Det er utført mye detektivarbeid for å få fakta på bordet. Graving i arkiver, pløying av diverse jubileumsbøker, kontakter med klubber, historielag, NRK, internasjonale organisasjoner og privatpersoner har gitt oss starten på det som vi med hjelp av klubbene håper skal utvikle seg til et solid oppslagsverk for norsk golfhistorie.

Vi skriver bevisst "starten" fordi vi vet at det som foreligger på ingen måte er fullstendig. Tidslinjen skal være dynamisk, det vil si at begivenheter kan utvides, forbedres og kanskje erstattes. Det vil avhenge av responsen fra medlemmer av klubber som er interessert i å svinge både kølle og penn. Det betyr at alle kan være med på å skrive. La oss kalle det en historisk dugnad.

Vi skylder å nevne at den grafiske design er utviklet av Thomas Foss i Catch Media. Det har vært et meget fruktbart samarbeid mellom faggruppen og ansatte i Catch, og et moderne, responsivt design skal gjøre siden og menyene lett tilgjengelig på alle relevante elektroniske medier. Hvis du "liker" oss, setter vi pris på det. Hvis ikke, håper vi at du griper til pennen og bidrar til å gjøre historie av oss også.  

 

  

Faggruppen golfhistorie.

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt