Golf som bedriftsidrett - 1927

Borregaard Golfklub ble stiftet 17. juni 1927 - en ”bedriftsidrettsklubb” etablert og eid av Borregaard Fabrikker.

Frem til 1918 var Borregaard Fabrikker et engelsk eid selskap. De engelske ansatte brakte med seg både fotball og golf til Sarpsborg. Allerede i 1923 ble det diskutert rundt mulige areal til golfspill i Sarpsborg. Det skulle gjerne være dyrket mark, mest mulig snøbart. Bytangen ble nevnt.

Fra den spede begynnelse i 1927 da Borregaard Ind. Ltd bevilget de første tusen kroner til drensrør til den nye golfbanen på Opsund i Sarpsborg, har veien vært lang og utfordrende. Store innsatser gjennom alle disse årene fra medlemmer, tillitsvalgte og ansatte har gitt oss en særegen bane som vi er stolte av.

Rent majestetisk plassert er den hvilende mot Glommas bredder. Selv om klubben var åpen for medlemskap uansett tilhørighet til Borregaard Fabrikker så var det kun ”funktionærer” i Borregård som kunne velges inn i styret.

Den første banen med 4 hull på 19 mål ble grøftet, pløyd og tilsådd våren og sommeren 1927. Kostnaden var
kr. 1 981,50,-

Klubben hadde ved årets slutt 15 medlemmer og kontingenten var kr. 15,-. I 1929 hadde klubben utvidet banen til å omfatte 9 hull.

Den opparbeidede gjelden til Borregård ble strøket av klubbens President – som også var generaldirektør i bedriften.

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt