Første golfkonkurranse i Norge

I 1902 ble Hølgenæs Golf Club stiftet. Bakgrunnen var at britiske laksefiskere åpenbart ønsket å spille golf mellom fiske-øktene. Her ble den første golfkonkurransen i Norge spilt i 1905.

Den første golfklubben i Norge ble stiftet i 1902 og het Hølgenæs Golf Club. På prospektkort er banen kalt Hølgenæs Hotel & Links. Klubben anla en 9 hulls golfbane på Setnesmoen ekserserplass ved Åndalsnes.

Ved århundreskiftet var Romsdalen et yndet reisemål for britisk og europeisk overklasse. Den mektige naturen og elver fulle av laks ga attraktive og spennende opplevelser. Hotell- og skyssnæringen blomstret.

Flere briter gjorde investeringer i Romsdalen. Harold V. Oldred kjøpte Hølgenæs Hotel i 1902.

Mange av gjestene på hotellet hadde militær bakgrunn og var en naturlig omgangskrets for kommandanten på Setnesmoen, oberstløytnant August G. Spørck, og hans offiserer. I Storbritannia var golf blitt en svært populær sport blant offiserene og det gikk ikke lang tid før planene om en golfbane i rimelig nærhet av hotellet så dagens lys.

Oberstløytnant Spørck ble valgt som første president i den nystartede golfklubben. En britisk pro ble ansatt i sommermånedene. Lokale folk sto for drift og vedlikehold av banen.

Bildene over viser spillere i aksjon i den aller første golfturneringen i Norge, arrangert på Setnesmoen i 1905. Hølgenæs Hotel fikk produsert og ga ut flere prospektkort med bilder og tekst fra dette arrangementet. Hotellet skiftet navn til Park Hotel i 1908 (senere Park Turisthotel) og da skiftet også klubben navn til Park Hotel Golf Club, eller Park-klubben som den ble kalt på folkemunne.

Rauma Golfklubbs historieside

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt