Golf i Norge før 1900?

Kildematerialet gir en viss usikkerhet og Svalbard ble norsk landområde først i 1920.

 1633.
På Svalbard, som etter undertegnelse av Svalbardtraktaten i 1920 ble en del av Norge kan det allerede så tidlig som i 1633 spilt noe som kan ha hatt likhet med golf. I en av deltagerens dagbok fra dette året har han skrevet:

«On the 5th, the wind N.E. with clear sky this day we still enjoyed four or five hours twilight, we made wodden cleets with which we golfed upon the bay before our tent, for exercise «

At uttrykket «golfed» ble benyttet betyr ikke at det de spilte var «golf» iht R&A’s definisjon av hva golf er, men det er allikevel «golfhistorisk» interessant lesning.

Før 1900.
I en engelsk uttalelse fra 12. juni 1926 om "Golf in Norway" heter det:

“In Golf Books of Reference there is mentioned Romsdal Golf Course, Molde, Norway, 18 holes. As no Norwegian in modern times seems to know anything about this course, I have come to the conclusion, undoubtedly correct, that this must be a course and club from the olden time now extinct.”

Det finnes dessverre ingen dokumentasjon på at en slik golfbane eksisterte på 1800-tallet. Det er mulig at det er banen på Setnesmoen (nå Rauma Golfklubb) som det refereres til, men den ble etablert etter århundreskiftet og hadde bare 9 hull. Se eget oppslag på tidslinjen "1905 Første golfkonkurranse i Norge"

1952
Direktør Brodtkorp, se bilde, i Store Norske Kullkompani i full sving mer enn 30 år senere.

 

 

 

"Kold colf inn i varmen". Artikkel fra Norsk Golf nr 5/2015

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt