Kvinner og norsk golfhistorie i årene 1953 - 1961

I 1953 ble det spilt dameturnering på Gøteborg Golf Klubb i Hovås. Hjemmelaget spilte mot Oslo Golfklubb om Gunnar Carlsens pokal. Det var den første offisielle opptreden for norsk damegolf utenlands noensinne. Etter hvert kommer kvinnene også med i styre og stell.

Norske golfungdommer er med i Skandinavisk juniormesterskap for første gang i 1953, og Mette Bergh representerer spinnesiden.

I 1955 blir Aasta Wahlstrøm og Annie Bergh d. e. valgt inn i styret i Oslo Golfklubb. Deres innsats resulterte i et solid løft for både det spillemessige og det sosiale i klubben. Det er rimelig å anta at disse også var sentrale ved innføring av de første mixed-turneringer, blant annet Gilbert Herons minnepokal. (I Begivenhet 1932 er det nevnt at Marie T. Ullens de Schooten satte opp 2 evigvarende pokaler i mixed foursome) Og ikke nok med det; fra å være en mannsdominert sport, blir golf i økende grad en familiesport, og egne familiematcher så dagens lys.

Nevnes må også Gudrun Johansen fra OGK. Foruten å være en meget habil golfspiller, gjorde hun en formidabel innsats for golfsporten gjennom utallige verv i klubb og forbund.

Norgesmestere i perioden er Annie Bergh d.e. og d.y, Aasta Wahlstrøm (3), og som nevnt Anniken Bruusgaard. Det ble også arrangert Åpent Norsk Mesterskap for damer i 1953, 1954 og 1955, med Nancy Jupp, Ingrid Schnack og Jeanne Bisgood som vinnere, men som navnene indikerer – de var ikke norske.  

Det store navnet i denne perioden er Anniken Bruusgaard. Hun går inn i damegolfens historie som meget talentfull spiller med norgesmesterskap i alle årene fra 1959 til 1966; fra 1961 under navnet Langaard.

 

Golf og kvinner i etterkrigstiden v/Mette Bjørum.

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt