Kommunale og interkommunale golfbaner

To Arbeiderparti-ordførere "la hodet på blokken", og én SV-politiker ble "omvendt".

Haugaland Golfklubb ble stiftet i 1987 som den første kommunale golfbane i Norge.

Kjell Kjeilen var foregangsmann og første formann. Klubben hadde sin første golfbane på et jorde, ca. 70 x 150 m. og tre hull. Det ble først brukt som treningsfelt, deretter ble rangeballene plukket for hånd, og så spilte man golf.

Man var hele tiden på jakt etter en fullverdig golfbane. Flere alternativ ble foreslått, men et areal nordøst for Sveio sentrum ble i 1988 det mest aktuelle; et uproduktivt område uten noe dyrket mark.

Kommunestyret fattet det første vedtaket 1994 vedr. en 9 hulls bane. Totalrammen var på 7,6 millioner og tilskudd fra nabokommunene (Bokn, Tysvær og Haugesund) var på ca. 750.000.-.

Den som politisk stod i første rekke for å få det positive vedtaket i Sveio kommunestyre var Ordfører Magnus Skåden fra Arbeiderpartiet.

Vedtaket ble vedtatt mot en stemme! Det var SV sin representant Eirik Apeland, sønn av medlem nr. 41 og nr. 42 i Haugaland Golfklubb som stemte i mot. Senere ble han både klubbsekretær i klubben og, ikke minst, ansatt i Norges Golfforbund.

Etter en periode med KrF-ordfører overtok kona til Magnus Skåden, Jorunn Skåden ordførerklubba og videreførte kommunens engasjement i å utvikle det som i dag heter Sveio Golfpark med en fullverdig 18 hulls bane.

Det er totalt investert 200 millioner i anlegg og omliggende boliger og forretningsbygg og det er planer for ytterlige investeringer på 100 millioner.

Byggestart dro ut av forskjellige årsaker. Kolnes golfbane ble bygget, og Haugaland GK inngikk en avtale om spill her i 1998 og 1999. Våren 1999 er det byggestart for golfbane i Sveio. Samtidig bygges en golfbane på Hauske på Karmøy. Denne blir anlagt på dyrket mark og er rask å bygge. Haugaland GK inngikk avtale med denne banen i 2000 og 2001.

Det er investert 56 millioner i anlegget i Sveio. Kommunen har bidratt med ca. ¼, tippemidler og momsrefusjon utgjør også ca. ¼, mens tomtesalg, private sponsorer og investorer samt medlemmer i golfklubben har bidratt med resten. Banen er kommunal og organisert som et AS med 67 % av aksjene hos Sveio Kommune og resten hos Haugaland GK. AS-et drifter banen, maskinparken og sponsorforhold, mens proshop og golfklubb driver det golfmessige. Den interkommunale delen er kun på investeringssiden, hvilket er den vanlige måten å gjøre det på.

Fra kommunens side er man meget godt fornøyd med den markedsføringseffekt banen har hatt. I umiddelbar nærhet er det bygget 75 boenheter og kommunens folketall har økt. Det aller meste av kommunens investering er tilbakebetalt.

Banens brukere kommer vesentlig fra Haugesund, Sveio, Stord og Bømlo, men det kommer også ofte gjestespillere fra Bergenskanten og Stavanger.

Miniportrett av Eirik Apeland - politikeren som snudde. 

 

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt