De første reglene som omfattet golfspill dateres tilbake til 1744. Første gang reglene ble oversatt til norsk var i 1920. 

De første reglene som omfattet golfspill ble utarbeidet i 1744. Spillets utvikling gjennon århundrene har vært ledsaget av en tilsvarende forøkning av reglene for å møte stadig nye og endrede forhold.Siden den gangen er det foretatt et ukjent antall endringer og tilpassing av reglene. Første gang reglene ble oversatt (av ukjent forfatter) til norsk var i 1920. 

Når det gjelder en systematisk oppfølging og oversettelse av golfreglene lå Norge omtrent et halvt århundre etter svenskene. Det svenske golfforbundet ble stiftet i 1904, og noe av det første de tok fatt i, var å oversette golfreglene fra engelsk til svensk.

I Golfentusiastes nr. 4/1965 ble "Golfreglene i bilder" presentert. Norges Golfforbund hadde sikret seg retten til å gjengi illustrasjoner og tekst fra boken "Golf Rules In Pictures". Boken var utarbeidet av Joseph C. Dey jr. (Excecutive Director i The United States Golf Association), illustrert av George Kraynak. Tekst oversatt av Norges Golfforbund. Målsetningen var, i løpet av 2 år, å kunne publisere en vesentlig del av golfreglene sammen med de meget illustrative tegningene som ledsager hver enkelt regel. Mr. Wm. Ward Forshay, formann i den amerikanske golfregelkomiee sier i forordet til boken: "De første regler i golf besto av i alt 13 enkle regler utgitt av the HounerableCompany of Edinbourough Golfers i 1744. Den første regel begynte således: "You must tee your ball withina Club's length from the Hole". 

I bladet Golfentusiasten hadde det vært flere enkeltpersoner som hadde skrevet om deler av golfreglene, men arbeidet med å oversette golfreglene til norsk begynte for alvor først i 1964 da Karl (Kalle) J.B. Staubo jr. på avslutningsmiddagen under Golfuken, som ble avholdt på Vestfold golfklubbs bane, overtok som Honorary Secretary i NGF. Den komplette oversettelsen kom i 1988 etter at de var oversatt av Einar Horn med fru Åse som korrekturleser og hjelper.

 

1920 - Regler for golf
2013 - Forenklede regler?
2017 - Endelig nye regler?

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt