Første kjente golfklubb og golfbane i Norgen

Her på Hotel Hølgenæs i Romsdal startet Harold V. Oldred golfklubb for britiske laksefiskere

Allerede i siste halvdel av 1800 tallet var britiske lakselorder et fast innslag i et flertall av elvene på Nord-Vestlandet. Så også i Åndalsnes hvor elven Rauma som kunne by på et fantastisk fiske.

I slutten av 1800 årene ankom stadig flere «cruise» fartøy Åndalsnes og det begynte å bli så stor turisttrafikk at de britiske fiskelordene, som hadde hatt området rundt Rauma for seg selv, begynte å se seg om etter andre plasser å dyrke sin hobby.

Harold V. Oldred, som eide Hølgenæs Hotel som lå litt opp i dalen for Åndalsnes, søkte derfor etter andre aktiviteter som kunne lokke laksefiskerne til å bli, og i den forbindelse ble Hølgenæs Golf Club stiftet i 1902. Han ble sikkert også inspirert av at de britiske laksefiskere åpenbart ønsket å spille golf mellom fiske-øktene.
Resultatet var at den første norske golfklubb ble stiftet i 1902 . Den fikk navnet Hølgenæs Golf Club.

Banen i Åndalsnes ble beskrevet to ganger desember 1905 . Her ble det pussig nok skrevet at det var en 18 hulls bane. The King His Army His Navy 16.12.1905 og Golf Illustrated (UK) onsdag 22.12.1905  Dessverre viser ingen av blidene i artikklen banen i Norge.

Golfbanen, med sine 9 hull, lå på et område av Setnesmoen militærleir ved Åndalsnes. Dette området, som ikke ble benyttet av det militære, egnet seg meget bra for golf og leirsjefen oberstløynant A. G. Spørck omdisponerte like så godt området til golfbane.

Laksefiskerne, som meget ofte også hadde en militær bakgrunn, møtte sikkert offiserkollegaer fra Setnesmoen og det er ikke usannsynlig at golf var et tema. Det var nok heller ikke tilfeldig at kommandanten på Setnesmoen, Oberstløytnant August G. Spørck, ble klubbens første president.

Ikke lenge etter solgte Harold V. Oldred hotellet og det ble et navnskifte til Park Hotel i 1908 (senere Park Turisthotell). Golfklubben endret navn til Park Hotel Golf klubb. (Park-klubben)

I og med utbruddet av 1ste verdenskrig i 1914 forsvant de britiske laksefiskerne og så vidt det vites ble det ikke spilt golf på Setnesmoen etter 1915. (se for øvrig Begivenheten - 1905 Norges første golfkonkurranse, og Historien om Rauma golfklubb)

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt