Diverse historikk i NGFs database.

Når det gjelder historikk vedrørende NGF, det være seg presidenter, Ildsjeler, Hederstegn, NM ol. så er dette tilgjengelig i de følgende linkene til NGF's database. 

NGFs Fortjenestemerke
NGFs Presidenter
Årets Ildsjel og Årets juniorleder
NGF - Oversikt over Priser og Utmerkelser
NGFs Æresmedlemmer og mottakere av NGFs Hederstegn
Norgesmestere - Kvinner
Norgesmestere - Menn

Honorar sekretær
1958 – 1959           Christopher J. Dahl
1959 – 1963           Fredrik Munthe (OGK)
1964 – 1968           Karl J. B. Staubo (OGK)
1969 – 1984*         Einar Horn (OGK)
* I periode 1969 – 1984 ble jobbtittelen endret underveis slik at Einar Horn til å begynne med var Honorar sekretær deretter Sekretær og til slutt Generalsekretær. 

Generalsekretær  
1984 – 1993           Anna Dønnestad (OGK)
(Permisjon høsten 1983 og jan - aug. 1986)
1993 – 2000           Åge Styve
2001 – 2011           Geir Ove Berg (Bærum GK)
2012 -                    Tor-Anders Hanssen (Hauger GK)

          

 

 

 

 

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt