Golf og uhelse (2005)

Golfspillet er sosialt og inkluderende. Uhelse er ingen hindring

Bitt av golfbasillen? Pussig uttrykk, for basiller biter ikke. Men det er nok mange som føler seg truffet. Det kan kanskje diskuteres om det er en sykdom. Grønne enker vil antakelig nikke bekreftende. Men noen av oss har helseproblemer som gjenfinnes i mer offisielle diagnoselister.  Det være seg fysiske, mentale eller mer sosialt pregede skavanker. 
 
En diagnose sier imidlertid som oftest lite om funksjonsnivå. Det er ikke et spørsmål om hvordan du har det, men om hvordan du tar det.  Golf er helsefremmende for friske. Skulle ikke det bety at de som er syke også har en potensiell helsegevinst i enda større grad? Sykdom dreier seg i stor grad om mestring. Det samme gjør golf. På mange plan.
 
Men det er én betingelse. Terskelen må ikke være for høy. Alle har hørt om dørstokkmila. Det må være et miljø, en organisasjon eller en klubb som tilrettelegger for funksjonshemmede i vid forstand. Både Norges Golfforbund og private idealister har innsett det.

Det er flere tilbud som er nærmere beskrevet i andre kapitler på tidslinjen. I tillegg har NGF samarbeidet med Kreftforeningen om turneringen Pink Cup i perioden 2008 til 2019.


 

Referanser/lenker:

Golf som terapi
Golf - Grønn Glede 
Paragolf - for personer med   funksjonsnedsettelse
Pink Cup                             

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt