Laks, jakt og golf i Vistdalen

Ikke langt fra Åndalsnes ligger Vistdalen. Der bygget engelskmannen Guy Freemantle jakt- og fiskeslottet Visthus i 1908. Elven Vista var allerede på den tiden kjent som en meget god lakseelv og i fjellet omkring var det meget gode jaktforhold for rype og storfugl. Mr Freemantle hadde derfor store ambisjoner for stedet. Men han ble enkemann kort tid etter, og solgte sitt ferieparadis allerede i 1910. Kjøper var politiker og avholdsmann Sir Wilfred Lawson. Etter utbruddet av 1. verdenskrig måtte Sir Lawson returnere til Storbritannia. Han kom aldri tilbake til Visthus. 

Skipsreder Thor Thoresen kjøpte Visthus i 1918 og i en artikkel om Visthus i Romsdalsmuseets årbok for 2001, kan man lese følgende: ” Herskapet på Visthus brukte mellom anna å spele tennis og golf i fritida. Thoresen fikk laga inngjerda baner mellom Visthus og Herut ”. 

Det foreligger skriftlig dokumentasjon på at det ble anlagt en liten golfbane. på området rundt Visthus etter at eiendommen kom på norske hender, Omfanget av golfbanen ved Visthus er imidlertid ikke kjent. Men dersom dette er korrekt, vil Visthus være ett av de første stedene det er spilt golf i Norge.

Ragnar Halle er regnet som golfsportens far i Norge. Han oppholdt seg i England i perioden 1913 – 20 og nevner i et notat fra 1949 at han i denne tiden ble bitt av golfbasillen og spilte sammen med bl.a. Thor Thoresen, Ole R. Thoresen, Arild Nyquist m. fl.

Golfklubben Woodcote Park GC (eies av RAC – Royal  Automobile Club) er også nevnt i Halles notat. En henvendelse til klubben bekrefter at han ble opptatt som medlem av Woodcote i 1920.  Ole R. Thoresen var medlem i samme klubb fra 1918 og Thor Thoresen ble opptatt som medlem 8.4.1914, like før utbruddet av 1. verdenskrig. Brødrene Thoresen er begge nevnt i forbindelse med stiftelsen av Kristiania Golf Klub (senere Oslo Golf klubb ) i 1924. 

Visthus kom igjen på nye hender da østersfarmer og komponist Bjarne Eidsvig fra Ålesund kjøpte herskapsboligen i 1940.  ”Barna nytte godt av leikeapparata som sto igjen frå Thoresen var eigar. Siden golfsporten ikkje var komen til Ålesund enno, brukte Eidsvigbarna å spele krokket der golfbana hadde vore. ”

 

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt