Golf som Terapi

Golf som Terapi (GsT) er et aktivitetstilbud til pasienter med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet gjennom den institusjon hvor de behandles.

Golf som terapi (GsT)

GsT startet forsiktig med en ”åpen dag” i 2003. Første gruppe var i gang i 2005, og pr 2017 er det 22 slike grupper i sving fra Bodø i nord til Sarpsborg og Fredrikstad i sør.

Grunntanken bak GsT  er at ved å vekke interessen for golf hos klienter med denne type problemer, vil man oppnå at de kommer seg ut, at de får økt fysisk aktivitet, bedrer sin mestringsevne, får sosial tilknytning til et idrettsmiljø, og derigjennom en bedre fysisk og psykisk helse.

GsT har oppstått og blitt utviklet gjennom privat initiativ og entusiasme og privat finansiering. Golfinstruksjon og spill skjer gruppevis etter avtale mellom en nærliggende golfklubb og aktuelle institusjoner som mener de har klienter egnet for opplegget. Avtale inngås etter bestemte kriterier, og det er en forutsetning at klubben kan tilby helårsdrift, dvs. innendørstrening på simulator i vinterhalvåret. 

De gode resultatene har resultert i at kommunale bidrag nå utgjør et solid fundament i GsT-sammenheng.

Det arbeides nå for at 12 års frivillig og vellykket drift skal innebære at det i offentlige budsjetter settes av et stort nok beløp til å sikre den videre eksistensen  av Golf som Terapi.

Tilbakeblikk v/Olav Marcussen

 

Tilbakeblikk v/Olav Marcussen

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt