Utallige endringer i golfreglene siden 1744

De første reglene som omfattet golfspill ble utarbeidet i 1744. Siden den gangen er det foretatt et ukjent antall endringer og tilpassing a regleen. Første gang reglene ble skrevet på norsk var i 1920. Forfatter ukjent. 1920 REGLER FOR GOLF

 

2013 - Forenklede regler?
2017 - Endelig nye regler?