Golftinget valgte Marit Wiig som president i NGF

På Golftinget i 2015 ble Marit Wiig valgt som golfpresident i Norge.

20. september 2019.
Marit Wiig har vært president i Norges Golfforbund i fire år. Nå takker Golf-Norges første kvinnelige president for seg.
«Jeg har denne uken meddelt leder av valgkomiteen at jeg ikke stiller til gjenvalg som president for Norges Golfforbund», sier Marit Wiig i en pressemelding fra NGF fredag.
«Jeg er stolt av hva vi har fått til i min tid som tillitsvalgt og president, og vil benytte anledningen til å takke alle klubber og tillitsvalgte for et godt samarbeid»

Marit Wiig ble i 2015 valgt til den første kvinnelige golfpresidenten i forbundets da 67 år lange historie. Hun har i perioden også fungert som leder for Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF). 

 

Golftinget i november valgte for første gang en kvinnelige golfpresident.

"Jeg er full av energi! Jeg gleder meg virkelig til å ta fatt på å gjøre mitt aller aller beste for at golfen skal utvikle seg som en idrett for alle", sa den nyvalgte golfpresidenten fra talerstolen.

Marit Wiig trekker frem tre områder hun mener blir spesielt viktig å prioritere i tiden fremover:

 • Punkt én er klubbenes økonomi. Målet er å snu trenden, slik at vi igjen kan få medlemsvekst. For å få det til, håper jeg dere alle ser potensialet som ligger hos kvinnene - både som medlemmer og som tillitsvalgte. Som påpekt gjennom hele Golfting-helgen, får vi medlemsvekst gjennom ivaretakelse, ivaretakelse og ivaretakelse.
 • Punkt to er golfens samfunnsverdi. Vi må kontinuerlig arbeide for forståelse for at golf er en idrett for alle. Målet er å bedre samarbeidet med helsemyndigheter, og i tillegg skape en forståelse for ytterligere forskning, dokumentasjon og forståelse for golfens bidrag i samfunnet.
 • Punkt tre er etikk og verdier. I disse dager hvor korrupsjon, juks og bedrageri preger mediebildet både innenfor idrett og næringsliv, må vi alltid arbeide aktivt for en ren idrett. En ren idrett der barnegolf preges av moro og lek, og en toppidrett preget av profesjonalitet, samarbeid og realisme.

Det nye NGF-styret består av :

 • Marit Wiig (president) - Hauger GK
 • Vegard Aune (visepresident, gjenvalg i ny posisjon) - Trondheim GK (Vegard Aune (28) blir forøvrig tidenes første visepresident i NGF under 30 år.)
 • Einar I. Lohne (styremedlem, gjenvalg) - Grini GK
 • Edith Kalve (styremedlem, gjenvalg) - Fana GK
 • Tore Nyrén (styremedlem, gjenvalg) - Stavanger GK
 • Anne Elisabeth Næstvold (styremedlem, gjenvalg-ny posisjon) - Bærum GK
 • Kari Mette Toverud (varamedlem, ny) - Kragerø GK
 • Jens Kristian Hansen (varamedlem, ny) - Salten GK

Bilde: Benjamin A. Ward/NGF
Tekst: Norsk Golf v/Christian Døvle

 

 

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt