Medlemstallet synker. Hva skjer? - 2010

Antall medlemmer i norske golfklubber har sunket hvert år etter 2009.

Norges Golfforbund fylte 60 år i 2008. Da var antall medlemskap i norske golfklubber 122 261. I 2009 var tallet 125 388, men siden har antallet minsket år etter år.

I 2010 ble det registrert 121 908 medlemmer i klubber tilknyttet NGF. Dette var en nedgang på 3 480 fra 2009. Med unntak av gruppene menn 20-25 år og kvinner 13-19 år, var det nedgang i alle kategorier medlemmer. En slik nedgang i antall medlemmer har kun skjedd én gang tidligere, nemlig i 2005, og da var det en nedgang på 5 152 fra året før.

I 2011 ble det registrert ca 114.296 medlemmer fordelt på nær 200 klubber.

Årsakene til denne nedgangen på over 11.000 medlemmer siden 2009 kan være mange. Noe av forklaringen kan ligge i et bedre registreringssystem. Noen spillere er medlem i flere golfklubber samtidig, og antall spillere er derfor færre enn antall medlemmer. Et totalt medlemstall på over 125.000 har derfor vært kunstig høyt. Den økonomiske nedgangen, selv om den er lite merkbar i Norge, har også sitt å si.

Tilbudsjungelen i fritids-Norge, særlig til de unge, er villere enn noen gang tidligere, og golfen har sterk konkurranse fra aktiviteter som er lettere tilgjengelig. Sist, men ikke minst, må den boom'en man så på slutten av 90-årene innrømmes å ha vært kunstig høy. Det ble en slags status å spille golf, men mange lot seg ikke fenge over tid og har tapt interessen etter hvert.

Tallene vi ser i dag er nok derfor mer korrekte som uttrykk for golfens posisjon i idretts-Norge, og målet må være at de ikke synker ytterligere. Sterk internasjonal innsats av flere norske golfspillere for tiden, vil nok være en god drahjelp for å stimulere interessen. 

Nedgangen fortsetter
.
Tallet for 2012 - 112 152, for 2013 - 103 553, for 2014 - 102 014, for 2015 - 101 349, for 2016 - 100 702 for 2017 - 99 606 og for 2018 - 95 794

Dette viser en nedgang på 29 594 (23,6%) siden toppen i 2009

Allerede i 2006 skrev Morten Harry Olsen om "2005_Harde tider for Golf_Norge"
Ikke alt er negativt. Sammenslåingen av Sola og Solastranden GK i 2018