Pink Cup - NGF og Kreftforeningen - 2008

Golfen har lange tradisjoner for å kombinere idrett med en god sak, og norske golfklubber har, siden 2008, arrangert turneringen Pink Cup som et samarbeidsprosjekt mellom NGF, norske golfklubber og Kreftforeningen. (teksten fortsetter under bildet) Inntektene fra turneringen er øremerket brystkreftsaken.

Turneringen om å vinne “Presidentens Pokal “  ble arrangert for første gang i 1993. Frem til 1993 gikk startkontingenten gikk i sin helhet til NGF.  Etter forslag fremlagt på Golftinget 1994 ble dette endret slik at startkontinget og eventuelle andre inntekter ble øremerket et veldedig formål. (se begivenhet 1963 på tidslinjen).

I 2007 vurderte NGF dette konseptet på nytt. Kreftforeningen og Losby Golfklubb hadde utviklet en ny turneringsidé etter mønster fra Danmark. Dette «nye» ble nå videreutviklet i samarbeid med NGF og etter hvert ble Presidentens Pokal erstattet med «Pink Cup».
Alle landets golfklubber inviteres til å delta. Vinnerlaget i hver turnering spiller landsfinale og vinneren derfra får æren av å arrangeer neste års finale, men den vesentligste endringen var at den klubben som samlert inn mest penger til Kreftforeningen er årets egentlige vinner!

Den første Pink Cup finalen ble arrangert  på Mørk Golf i 2008. Senere har Kongsberg GK, Losby GK og Ålesund GK også vært i ilden. I 2016 er det Sunnmøre GK som skal arrangere landsfinalen.

«Pink Cup» har blitt en suksess og arrangeres nå av flere enn 80 av landets golfklubber. Det er til nå innsamlet mer enn 8 millioner kroner. Hvert år dukker det opp nye kreative metoder for å samle inn penger som uavkortet gis til Kreftforeningen. Bidraget er øremerket forskning i forbindelse med brystkreft, en sykdom som årlig rammer flere enn 3200 kvinner og deres familier. Takket være forskningen overlever stadig flere, og to av tre kvinner som får brystkreft blir nå friske igjen. Det er strålende, men videre forskning er nødvendig for å redde enda flere.

Den klubben som år etter år har utmerket seg i denne sammenheng, er golfklubben på Sotra som i 2015 var på innsamlingstoppen for fjerde gang. (Pink Cup 2015, Sotra GK ) På 6 år har den lille klubben samlet inn kr. 828 472,- til kreftforskning. Totalt bidro klubben i år med kr. 242 144,-, ny landsrekord! Dette er imponerende tall, men vi skal ikke glemme at samtlige klubber som arrangerer Pink Cup gjør en kjærkommen og frivillig innsats, og at samlet er klubbenes bidrag til kreftforskningen i millionklassen.

Totalt har Kreftforeningen, i årene 2008 - 15, blitt tilført kr. 7 730 982,-  fra arrangementet  Pink Cup:

2008 - kr.    485 820
2009 - kr.    657 000
2010 - kr.    710 000
2011 - kr. 1 065 962
2012 - kr. 1 100 000
2013 - kr. 1 100 000
2014 - kr. 1 250 000
2015 - kr. 1 362 200
2016 - kr. 1 480 000

Golf-Norge kan være stolte, og Kreftforeningen har flere ganger takket ærbødig for våre bidrag. (Brystkreftsaken - Golfen er den idretten som står tydeligst frem.)

Marianne Skarpnord og Henrik Bjørnstad er begge ambassadører for Pink Cup

 

Rå rosa i Sandefjord
Pink Cup 2016 Sotra GK