Pink Cup - NGF og Kreftforeningen - 2008/2019

Golfen har lange tradisjoner for å kombinere idrett med en god sak, og norske golfklubber har, siden 2008, arrangert turneringen Pink Cup som et samarbeidsprosjekt mellom NGF, norske golfklubber og Kreftforeningen. Totalt har Kreftforeningen, i årene 2008 - 19, blitt tilført over 13 millioner kroner fra arrangementet Pink Cup.

Turneringen om å vinne “Presidentens Pokal “  ble arrangert for første gang i 1993. Frem til 1993 gikk startkontingenten gikk i sin helhet til NGF.  Etter forslag fremlagt på Golftinget 1994 ble dette endret slik at startkontinget og eventuelle andre inntekter ble øremerket et veldedig formål. (se begivenhet 1963 på tidslinjen).

I 2007 vurderte NGF dette konseptet på nytt. Kreftforeningen og Losby Golfklubb hadde utviklet en ny turneringsidé etter mønster fra Danmark. Dette «nye» ble nå videreutviklet i samarbeid med NGF og etter hvert ble Presidentens Pokal erstattet med «Pink Cup».

Totalt har Kreftforeningen, i årene 2008 - 19, blitt tilført  over 13 millioner kroner fra arrangementet  Pink Cup.

Alle landets golfklubber inviteres til å delta. Vinnerlaget i hver turnering spiller landsfinale og vinneren derfra får æren av å arrangeer neste års finale, men den vesentligste endringen var at den klubben som samlert inn mest penger til Kreftforeningen er årets egentlige vinner!

Den første Pink Cup finalen ble arrangert  på Mørk Golf i 2008. Senere har Kongsberg GK, Losby GK og Ålesund GK også vært i ilden. I 2016 var det Sunnmøre GK som arrangerte landsfinalen og i 2019 ble finalen spilt på Atlungstad med Sunnmøre som vinner for tredje gang..

«Pink Cup» har blitt en suksess og arrangeres nå av flere enn 80 av landets golfklubber. Det er til nå innsamlet mer enn 8 millioner kroner. Hvert år dukker det opp nye kreative metoder for å samle inn penger som uavkortet gis til Kreftforeningen. Bidraget er øremerket forskning i forbindelse med brystkreft, en sykdom som årlig rammer flere enn 3200 kvinner og deres familier. Takket være forskningen overlever stadig flere, og to av tre kvinner som får brystkreft blir nå friske igjen. Det er strålende, men videre forskning er nødvendig for å redde enda flere.

Den klubben som år etter år har utmerket seg i denne sammenheng, er golfklubben på Sotra som siden 2012 har toppet listen over innsamlet beløp. I 2016 var resultatet fra Sotra hele kr. 242 144,-.Ny landsrekord som kun stod i ett år. I 2017 bidro Sotra GK med utrolige kr. 250 806,-. Det skal også nevnes at i 2018 var bidraget fra Atlungstad GK inponerende kr. 130 561,-, så Sotra har fått konkurranse.

Marianne Skarpnord og Henrik Bjørnstad har begge vært ambassadører for Pink Cup

I løpet av den tiden det har vært arrangert Pink Cup har Sotra GK bidratt med over 1.4 millioner kroner 

Dette er imponerende tall, men vi skal ikke glemme at samtlige klubber som arrangerer Pink Cup gjør en kjærkommen og frivillig innsats, og at samlet er klubbenes bidrag til kreftforskningen i millionklassen.

2008 - kr.    485 820                           2014 - kr. 1 250 000          
2009 - kr.    657 000                           2015 - kr. 1 400 000
2010 - kr.    710 000                           2016 - kr. 1 500 000         
2011 - kr. 1 065 962                           2017 - kr  1 300 000
2012 - kr. 1 100 000                           2018 - kr. 1 354 924     
2013 - kr. 1 100 000                           2019 - kr. 1 200 000

I 2019 var det 62 klubber som  arrangerte Pink Cup  og Sotra Golfklubb i Hordaland var nok en gang innsamlingsvinner med 211 186 innsamlede kroner.

Golf-Norge kan være stolte, og Kreftforeningen har flere ganger takket ærbødig for våre bidrag. (Brystkreftsaken - Golfen er den idretten som står tydeligst frem.)

 

Rå rosa i Sandefjord
Pink Cup 2016 Sotra GK
Pink Cup avsluttes i 2019

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt