NGF`s målsetning om 100 golfbaner i Norge er nådd.

23. juni 2002 åpnet Hafjell Golfklubb sin 9 hulls bane for spill. Dermed var det 100 golfbaner i Norge.

Det har vært vanskelig å stadfeste hvilken bane som var nr. 100, fordi ikke alle er registrert i NGF. Men basert på tilbakemeldinger fra alle de aktuelle klubbene, er det Hafjell Golfklubbs 9-hulls bane som kan utropes til Norges bane nr. 100.

 I totaltallet er medregnet alle baner uavhengig av registrering; det være seg 6-hulls,  9-hulls og 18-hulls baner. Baner som er bygget, men senere lagt ned i perioden frem til og med 2002 er også med i oversikten. Ingen baner er tatt med 2 ganger. Det vil si at baner som ble utvidet eller ombygget kun teller med én gang i regnestykket.

Ved utgangen av 2002 var det tilsammen blitt bygget 107 baner  i Norge. De fordelte seg slik:  38 stk. 6-hulls baner, 43 stk 9 - hulls baner og 26 stk 18 - hulls baner

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt