Norsk golfbane nr. 100

Golfforbundets målsetning om 100 golfbaner ble nådd 23. Juni 2002. Da åpnet Hafjell Golfklubb sin 9-hulls bane for spill.

Det har vært vanskelig å stadfeste hvilken bane som var nr. 100, fordi ikke alle er registrert i NGF. Men basert på tilbakemeldinger fra alle de aktuelle klubbene, er det Hafjell Golfklubbs 9-hulls bane som kan utropes til Norges bane nr. 100.

 I totaltallet er medregnet alle baner uavhengig av registrering; det være seg 6-hulls,  9-hulls og 18-hulls baner. Baner som er bygget, men senere lagt ned i perioden frem til og med 2002 er også med i oversikten. Ingen baner er tatt med 2 ganger. Det vil si at baner som ble utvidet eller ombygget kun teller med én gang i regnestykket.

Ved utgangen av 2002 var det tilsammen blitt bygget 107 baner  i Norge. De fordelte seg slik:  38 stk. 6-hulls baner, 43 stk 9 - hulls baner og 26 stk 18 - hulls baner