Kunstgress på golfbaner - 2007

Golfsesongen i Norge er kort og klimaet er hårdt. Kunstgress på greener og treningsanlegg kan være en «norsk» løsning. Gevinsten er utvidet sesong og reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader.

I vårt langstrakte land er det store klimavariasjoner. Det ligger en betydelig forskjell i premissene for drift av en golfbane syd i Østfold sammenliknet med en høyfjellsbane på Skeikampen.  Det får store konsekvenser for både banekvalitet og sesonglengde. I tillegg kan den enkelte bane variere i kvalitet fra år til år, selv om man tilsynelatende har gjort nøyaktig de samme forberedelser og tiltak. Det er nok mange spillere og greenkeepere som har ønsket seg større forutsigbarhet i vær- og føreforhold.

Det går an å tenke annerledes. Gjøre seg uavhengig. Det har vært gjort i mange år når det gjelder utslagssteder. Gressutslag er bra, men matter er ikke noe dårlig alternativ. Hva så med greenene? Gressgreeners kvalitet bedømmes ved sin jevnhet og forutsigbarhet, enten de er raske eller ei.  

En kunstgressgreen er jevn og rask og krever betydelig mindre vedlikeholdsarbeid enn en green med naturgress­. Etter «våronna» er det tilstrekkelig å børste kunstgresset omtrent én gang i uka. Kostnadene blir tilsvarende mindre, ned mot 10-15% i forhold til utgiftene med «ekte» gress. 

Den første slopede golfbanen som installerte kunstgress på sine greener i Norge var Ørnefjell golfbane (Hovden GK) i Bykle kommune i Setesdal. Omleggingen skjedde i 2007, og kostet ca. 2 mill. pluss mange dugnadstimer. De 9 greenene er nær sagt uforandret etter 6 års bruk, både spillemessig og utseendemessig. Banen er lokalisert relativt høyt til fjells, noe som byr på driftsmessige utfordringer med blant annet stort potensiale for vinterskader. Med kunstgress kan de åpne banen så fort snøen har smeltet, og de forlenger sesongen med 14 dager i hver ende.

Siden 2007 er det flere baner som har fulgt Hovdens eksempel. Det er også noen anlegg som har installert kunstgress på nye baner.

Etter hva NGF har oversikt over, er det kunstgressgreener på følgende slopede baner:

Ørenefjellet Golfpark (Hovden Golfklubb) Kunstress på greener fra 2007
Alta GK – kunstgress fra starten
Vanylven Golfpark (Vanylven GK) - Kunstgress på alle greener
Midt-Troms GK – kunstgress fra starten
Lommedalen GK – omlegging fra naturgress
Nærmiljøanlegg for golf i Lundedalen i Skien kommune.
Ski Golfklubb - I 2014 ble det lagt kunstgress på alle greener.

I tillegg er det flere golfanlegg som benytter kunstgress i forbindelse med sine treningsanlegg.

Ett eksempel er Oslo GK som har installert en stor puttinggreen og nærspillområde i kunstgress. I tillegg har klubben, i samarbeid med et lokalt idrettslag, fått dekket hele drivingrangen med kunstgress. Planene videre er at området, i idrettlagets regi, skal benyttes som bandybane i vinterhalvåret.

Hovden Golfklubb - Kunstgress
Midt-Troms Golfklubb - Kunstgress

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt