Golf for funksjonshemmede

1. januar 2004 overtok NGF ansvaret for golf for funksjons­hemmede som en del av integreringsprosessen i norsk idrett. NGF har gjennom sine klubber ansvar for å tilrettelegge golf for funksjonshemmede. (teksten fortsetter under bildet)

Selv om golf for funksjonshemmede i Norge aldri har vært organisert av andre enn golfklubbene, overtok NGF formelt ansvar for funksjonshemmede i 2004. Dette som en del av en omfattende integreringsprosess som ble gjennomført i norsk idrett.

Første registrerte tiltak i NGFs regi var i 2000, da det ble arrangert en åpen dag på Tyrifjord GK. 

I perioden 2001 – 2003 ble inntektene fra NGFs veldedighetsturnering, Presidentens Pokal, brukt til å støtte lokale tiltak, og flere klubber gjennomførte prosjekter med ulike målgrupper.

I 2005 startet NGF satsingen Golf - Grønn Glede, som er et tilrettelagt golftilbud. Klubbene som deltar velger sine målgrupper, og flere legger til rette aktivitet for funksjonshemmede.

Parallelt utvikles aktivitet for klassifiserbare spillere (bevegelseshemmede, synshemmede, utviklingshemmede og døve), inkludert ulike rekrutteringstiltak og turneringer. I 2017 ble de første norske mesterne kåret, da NM for funksjonshemmede ble spilt under flotte forhold på Drøbak GK. Det ble konkurrert i to klasser:

  • Klasse A: Slagspillkonkurranse uten handicap over 36 hull, hvor damer og herrer med handicap til og med 18,4 spilte sammen.
  • Klasse B: Netto slaggolf for spillere med 18,5 til 36 i handicap over to dager, og også her spilte damer og herrer sammen.

 

Klasse A

Klasse B

Norgesmester

Stian Halvorsen,
Larvik GK

Roar Søhus,
Drammen GK

Andreplass

Kent Daniel Danielsen,
Miklagard GK

Håkon H. Arnesen,
Grønmo GK

Tredjeplass

Nils A. E. Malcolm,
Onsøy GK

Roy Nesbakken,
Kongsvingers GK

De aller fleste kan spille golf, inkludert personer med ulike typer funksjonshemning.  R&A har utviklet ” A Modification of the Rules of Golf for Golfers with Disabilities” i den hensikt å gjøre det mulig for funksjonshemmede spillere å spille på like vilkår med funksjonsfriske spillere. 

Norske golfspillere med funksjonshemning kan, gjennom å bli klassifisert, bli tillatt personlige hjelpemidler og ved behov innvilges dispensasjon fra gjeldende turneringsbestemmelser.

For mer informasjon, se NGFs webside:
http://www.golfforbundet.no/spiller/spille-golf/golf-for-funksjonshemmede

Thomas Jacobsen.
Han ble lam - ikke bare en gang  - men to ganger. I februar 2014 motbeviste han alle tvilere da han deltok i sitt andre vinter - Paralympics. I juli 2014 ble hans historie fortalt i Norsk Golf. Se referanse i spalten oppe til høyre.

 

Alt er mulig - video med André Toth
André Toths historie
Per Arne Larsens historie
Thomas Jacobsens historie