Golf for funksjonshemmede

1. januar 2004 overtok NGF ansvaret for golf for funksjons­hemmede som en del av integreringsprosessen i norsk idrett. (teksten fortsetter under bildet)

Første registrerte tiltak i NGFs regi var i 2000, da det ble arrangert en åpen dag på Tyrifjord GK. 

De aller fleste kan spille golf, inkludert personer med ulike typer funksjonshemning.  R&A har utviklet ” A Modification of the Rules of Golf for Golfers with Disabilities” i den hensikt å gjøre det mulig for funksjonshemmede spillere å spille på like vilkår med funksjonsfriske spillere. 

Norske golfspillere med funksjonshemning kan, gjennom å bli klassifisert, bli tillatt personlige hjelpemidler og ved behov innvilges dispensasjon fra gjeldende turneringsbestemmelser.

For mer informasjon, se NGFs webside:
http://www.golfforbundet.no/spiller/spille-golf/golf-for-funksjonshemmede

Thomas Jacobsen.
Han ble lam - ikke bare en gang  - men to ganger. I februar 2014 motbeviste han alle tvilere da han deltok i sitt andre vinter - Paralympics. I juli 2014 ble hans historie fortalt i Norsk Golf. Se referanse i spalten oppe til høyre.

 

Alt er mulig - video med André Toth
André Toths historie
Per Arne Larsens historie
Thomas Jacobsens historie