Golf for funksjonshemmede

NGF har gjennom sine klubber ansvar for å tilrettelegge golf for funksjonshemmede.

Thomas Jacobsen ble lam - ikke bare èn - men to ganger. I februar 2014 motbeviste han alle tvilere da han deltok i sitt andre vinter - Paralympics. I juli 2014 ble hans historie fortalt i Norsk Golf. Se referanse i spalten til høyre.

De aller fleste kan spille golf, inkludert personer med ulike typer funksjonshemning.  R&A har utviklet ” A Modification of the Rules of Golf for Golfers with Disabilities” i den hensikt å gjøre det mulig for funksjonshemmede spillere å spille på like vilkår med funksjonsfriske spillere. 

Golf for funksjonshemmede i Norge hadde aldri vært organisert av andre enn golfklubbene selv da NGF formelt tok ansvaret i 2004. Det skjedde som ledd i en omfattende integreringsprosess som ble gjennomført i norsk idrett generelt.

Første registrerte tiltak i forbundets regi var i 2000, da det ble arrangert en åpen dag på Tyrifjord GK. I perioden 2001 – 2003 ble inntektene fra NGFs veldedighetsturnering, Presidentens Pokal, brukt til å støtte lokale tiltak, og flere klubber gjennomførte prosjekter med ulike målgrupper.

I 2005 startet NGF Golf - Grønn Glede, som er et organisert golftilbud for funksjonshemmede. Klubbene som deltar velger sine målgrupper, og flere legger til rette aktivitet for funksjonshemmede. Se egen Begivenhet.

Rekrutteringstiltak, aktiviteter og turneringer er utviklet for klassifiserbare spillere med bevegelseshemning, synssvekkede, utviklingsanomalier og døve. Norske golfspillere med funksjonshemning kan, gjennom å bli klassifisert, bli tillatt personlige hjelpemidler og ved behov innvilges dispensasjon fra gjeldende turneringsbestemmelser.

I 2017 ble de første norske mesterne kåret. Da ble NM for funksjonshemmede spilt under flotte forhold på Drøbak GK. Det ble konkurrert i to klasser:

  • Klasse A: Slagspillkonkurranse uten handicap over 36 hull, hvor damer og herrer med handicap til og med 18,4 spilte sammen.
  • Klasse B: Netto slaggolf for spillere med 18,5 til 36 i handicap over to dager, og også her spilte damer og herrer sammen.

 

Klasse A

Klasse B

Norgesmester

Stian Halvorsen,
Larvik GK

Roar Søhus,
Drammen GK

Andreplass

Kent Daniel Danielsen,
Miklagard GK

Håkon H. Arnesen,
Grønmo GK

Tredjeplass

Nils A. E. Malcolm,
Onsøy GK

Roy Nesbakken,
Kongsvingers GK

 

For mer informasjon, se NGFs webside:
http://www.golfforbundet.no/spiller/spille-golf/golf-for-funksjonshemmede

 

Artikkler fra Norsk Golf:
André Toths historie
Per Arne Larsens historie
Thomas Jacobsens historie

Videoer fra NGF´s arkiv:
Alt er mulig -
Video med André Toth og hans historie

Med bein i nesa -
Video med Benedicte Finnema og hennes historie

Glede og samhold -
Video med Marthe Karoline Grina og hennes historie