Norsk golfklubb nummer 100 ble stiftet i 1997

Selje Golfklubb ble stiftet 30. oktober 1997 og er Norges golfklubb nummer 100.

I henhold til oversikten over registrerte klubber i Norge er Selje Golfklubb tildelt nummer 100. Private klubber og klubber som, av en eller annen årsak, ikke er registret i NGFs arkiv, er ikke tatt med i tellingen.

Kort historikk vedrørende Selje Golfklubb.

Klubben vart stifta 30. oktober 1997, og arbeid med å etablere ei 6-hols bane vart straks oppstarta. Fyrste vinteren / våren vart det laga til driving range, og det vart innkjøpt ballautomat. Mykje småskog langs Hamreelva vart rydda bort, tynna ut og stelt. Etter kvart framstod området som eit parkområde med gamle steingjerde, ei vakker elv og fin lauvskog.

Bana omfattar innmarka til fleire småbruk som det ikkje lenger var lønt i å drive som tradisjonelle jordbruksareal. Eigarane var derfor positive til planene til golfklubben. Dei såg fram til at området skulle bli slått og stelt, og golfklubben har fått frie hender med omsyn til nødvendig forbetringsarbeid.

Den fyrste tida vart det teke opp ein del grøfter som gjennom åra hadde gått tette, og dette arbeidet er endå ikkje ferdig. I baneområdet er det mange gamle steingjerde. Desse har ikkje alltid hatt same verdi som vi meiner dei har i dag. Nokre plasser treng dei derfor litt opprydning og stell - eit arbeid vi ser fram til å gjere. Desse er med på å gje bana eit særpreg som vi er stolte av.

Beskrivelse av banen

Banens første 6 hull ble åpnet for spill i 1997, og etter iherdig innsats kunne bana offisielt opnast 1. mai 1998 med representantar frå Norges Golfforbund til stades.

Sommaren 2001 tok klubben over bana frå tidlegare Selje Golfpark. Vi har no leigeavtale med 7 grunneigarar og har utvida bana til 9 hol. Sjå sida for bana.

Midtsommars 2003 kunne vi derfor utvide bana til 9 hol (med 5 provisoriske greenar).

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt