Golf blir landsdekkende. Porsanger GK ble stiftet i1997

I og med stiftelsen av Porsanger Golfklubb i Finnmark, har alle 19 fylker minst én golfklubb og Norge får, ifølge Svensk Golf, verdens nordligste golfbane.

Klubbens 6-hulls bane ble åpnet for spill i 1999, og i 2010 var banen utbygget med 3 nye hull til en full 9-hulls bane som omtales på klubbens hjemmeside som “Norges eneste linksbane”.

Rundt 2003 skiftet klubben navn til North Cape Golf Club og er registrert som sådan i NGFs oversikter. Bakgrunnen for navneskiftet er ikke helt klart, men det kan ha sammenheng med at banen ligger ikke langt fra Banak flyplass som markedsfører seg under navnet North Cape Airport. Klubbens bane drives av North Cape Golfbane AS, stiftet 16.2.1998.

Når det gjelder golf i nord, kan det også nevnes at Varanger Golfklubb hadde sin 9-hulls bane klar allerede i 2004. Dessuten ble det spilt golf på Svalbard i 1952, og "golf" av hvalfangere som overvintret på Svalbard i 1633 (se "Golf i Norge før 1900").

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt