Hva skjedde med norsk golf i 70 årene?

Som det fremgår av tidslinjen så mangler det informasjon av golfhistorisk interesse for årene 1970 til 1980.

KAN NOEN HJELPE OSS?

Faggruppen behøver hjelp fra klubbene, eller enkeltpersoner For å kunne fylle dette tidsrommet med informasjon. Kontakt oss dersom du kan hjelpe med hendelser, historier, resultater eller liknende fra denne perioden. Har dere noe å fortelle? Send det til oss på følgende e-Post adresse:

golfhistorie@golfforbundet.no