Golfreglene blir oversatt til norsk

(teksten fortsetter under bildet)

I Golfentusiastes nr. 4/1965 ble "Golfreglene i bilder" presentert. Norges Golfforbund hadde sikret seg retten til å gjengi illustrasjoner og tekst fra boken "Golf Rules In Pictures". Boken var utarbeidet av Joseph C. Dey jr. (Excecutive Director i The United States Golf Association), illustrert av George Kraynak. Tekst oversatt av Norges Golfforbund.Målsetningen var, i løpet av 2 år, å kunne publisere en vesentlig del av golfreglene sammen med de meget illustrative tegningene som ledsager hver enkelt regel. Mr. Wm. Ward Forshay, formann i den amerikanske golfregelkomiee sier i forordet til boken: "De første regler i golf besto av i alt 13 enkle regler utgitt av the HounerableCompany of Edinbourough Golfers i 1744. Den første regel begynte således: "You must tee your ball withina Club's length from the Hole". Spillets utvikling gjennon århundrene har vært ledsaget av en tilsvarende forøkning av reglene for å møte stadig nye og endrede forhold.

Når det gjelder en systematisk oppfølging og oversettelse av gorlfreglene lå Norge omtrent et halvt århundre etter svenskene. Det svenske golfforbundet ble stiftet i 1904, og noe av det første de tok fatt i, var å oversette golfreglene fra engelsk til svensk.

I bladet Golfentusiasten hadde det vært flere enkeltpersoner som hadde skrevet om deler av golfreglene, men arbeidet med å oversette golfreglene til norsk begynte for alvor først i 1964 da Karl (Kalle) J.B. Staubo jr. på avslutningsmiddagen under Golfuken, som ble avholdt på Vestfold golfklubbs bane, overtok som Honorary Secretary i NGF. Den komplette oversettelsen kom i 1988 etter at de var oversatt av Einar Horn med fru Åse som korrekturleser og hjelper.

 

 

Articles & Laws in Playing at Golf (1744)

Den mistede balls historie v/Nils Jørgensen