Første golfbane nord for Trondheim

I Golfentusiasten fra 1970 kan det leses i «Nytt fra Forbundet» at ”Ibestad Golfklubb ble, med akklamasjon, antatt som nytt medlem av Norges Golfforbund”.

Ideen om anlegg av en golfbane i Ibestad på Andøya og stiftelsen av en golfklubb ble lansert på et møte av interessenter i juni 1967. 16 personer møtte og tegnet seg som medlemmer. De forpliktet seg til å betale hver kr. 100,- til ”bestridelse av startomkostninger”. Prosjektets arbeidstittel var ”Golfklubben – 67”. På klubbens brevark var det avbildet en jordklode og teksten «Golf on top of the world». Klubben ville den gangen ha vært verdens nordligste golfklubb. 

Initiativtakerne tok kontakt med Trondheim Golfklubb, og etter befaring fikk de bl.a. løfte om faglig hjelp til planlegging av bane. Mr. Eric Green, pro i Trondheim GK, kom til Ibestad den 1 august og tilbragte en hel uke i Hamnvik. Etter daglige befaringer av terrenget utarbeidet Green en plan for en 9 hulls golfbane. Hver tee og green ble avmerket.

Klubben søkte Golfforbundet om økonomisk støtte, men det var dessverre ingen midler til disposisjon. Derimot var det interesse for prosjektet i Statens Ungdoms- og Idrettskontor (STUI) som indikerte at det skulle være mulig å oppnå tilskudd av tippemidler til anlegget etter søknad med oppsatt omkostningsoverslag.

I løpet av sommeren ble det utført en betydelig dugnadsinnsats og klubben sikret seg eiendomsretten til eiendommen gnr. 89, bnr 6. Med eiendommen fulgte et tidligere våningshus som var tenkt som kjernen i klubbhuset. Midler til å gjennomføre dette kjøpet kom fra et innvilget lån på kr. 15 000,- i Astafjorden Sparebank.

Det skal bemerkes at Jordbruksstyret anmodet jordbruksinteresserte å melde seg dersom de var interessert i å kjøpe eiendommen. Denne opsjonen ble aldri brukt og dermed var det klart for bygging av en golfbane. I tillegg til ovennevnte areal leide klubben de to nærmeste eiendommene.

Det foreligger sparsomt med dokumentasjon, men det antas at banen ble åpnet for spill i løpet av 1968 og at banen hadde 6 hull. Man klippet på dugnad og spilte på de deler av området som var tilgjengelig.

Dessverre ble det aldri oppnådd noen form for fullfinansiering av anlegget, og mye taler for at det ikke ble spilt golf på Ibestadbanen etter 1972.

Nye Ibestad tar form

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt