Det spilles for første gang om Presidentens Pokal.

På Norsk Golfforbunds generalforsamling i 1962 ble det foreslått at forbundet skulle sette igang en årlig turnering åpen for samtlige klubbers aktive spillere.

I 1963 ble denne turneringen, som fikk navnet «Forbundsturneringen», spilt for første gang. Golfforbundets president hadde satt opp en vandrepokal (Presidentens Pokal), og det skulle spilles 18-hull Stableford system med 7/8 hcp. Dog kunne ingen spiller få mer enn ett slag per hull. Turneringen spilles på de respektive baner og på en bestejmtvalgt søndag, eller helligdag, i vårsesongen. Både damer, herre og juniors kunne delta. Startkontingenten, som skulle fastsettes av Norsk Golfforbund (startkontingen i 1963 var kr. 100,-), skulle i sin helhet tilfalle forbundet. Som det ble sagt «Turneringen er nemlig ment som en inntektskildefor forbundet ved siden av at den har sin sportslige verdi».

Så snart turneringen var ferdig spilt skulle de enkelte klubbene sende inn sine resultater, sammen med startkontingenten, til forbundet. De beste resultatene skulle bli offentliggjort i Golfentusiasten. Pokalen utdeles på den vanlige premieutdelingen i den klubb som har vinneren.

I GE 2/93 står det følgende i «nytt fra Oslo Golfklubb»:

«Forbundsturneringen, 2. pinsedag, årets spebarn, fikk ingen trang fødsel hos oss. Alle som ikke var på pinsetur var med. Det ble en pen seier både for Golfforbundets kasse samt for Kaare Kittelsen med 38 pts.Det fortelles med pålitelighet fra forbundshold at 38 ikke ble overgått av noen i de andre klubbene, og dermed vant Kittelsen den største turneringen som noen gang har vært holdt her i landet».

Turneringen, som i 1964 endret navn til "Presidentesn Pokal" ble spilt i sin opprinnelige form frem til 1994. 

På Golftinget november 1992 ble det protokollert følgende:
«Delegaten Hartmut Frings, Bergen GK, foreslår at Golftinget vedtar at det innføres en årlig veldedighetsturnering som alle golfklubber kan slutte seg til. Spilledatoen i klubbene kan variere. Startkontingenten går uavkortet, som gave, til et veldedighetsformål som styret bestemmer fra år til år. Startkontingenten bør være kr. 100 eller mer. Det foreslås videre at NGF opptrer som beskytter for veldedighetsturneringen og samler inn bidragene slik at gaven kan overleveres sentralt. Det utleveres en bag-tag til alle deltagere. Den enkelte klubbens bidrag offentliggjøres i Golfentusiasten og pressen».

I 1994 ble forslaget satt ut i livet og turneringen, fremdeles med navnet Presidentens Pokal, innbrakte kr. 84 000 som ble øremerket Den Norske Kreftforening. Resultatet i de følgende årene var som følger:

1996 kr.107.000 øremerket Den Norske Kreftforening.
1997 kr.143 000 øremerket SOS Barnebyer.
1988 kr.116 000 øremerket SOS Barnebyer.
1999 kr.147 000 øremerket SOS Barnebyer
2000 kr.136 000 øremerket SOS Barnebyer
2001 kr.166 000 øremerket tiltak for funksjonshemmede som klubbene kunne søke på.
2002 kr.157 000 øremerket tiltak for funksjonshemmede som klubbene kunne søke på.
2003 kr.192 000 øremerket tiltak for funksjonshemmede som klubbene kunne søke på.
2004 kr.156 000 øremerket prosjektet «Grønn Glede».
2005 kr.130 000 øremerket Golf Grønn Glede
2006 kr. 111 000 øremerket Golf Grønn Glede.

Senere er konseptet endret fra Presidentens Pokal til Pink Cup (se Begivenhet 2008 på Tidslinjen)

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt