Første nye golfklubb etter krigen - Trondheim Golfklubb

Det tok sin tid med nyetableringer innen golfsporten etter krigen, men i 1950 ble Trondheim Golfklubb stiftet og da med støtte fra både politikere og Reisetrafikkforeningen.

Etter krigen var det fire golfklubber (Høsbjør ble nedlagt i 1952), og fire golfbaner i Norge. I 1949 var det en liten gruppe som fikk ideen om å starte en golfklubb i Trondheim. Den lille gruppen bestod av Grosserer J. Meinicke Finne og disponent E.A. Cappelen Smith med sine respektive fruer. Av disse var det fru Mossen Meinicke Finne som hadde spilt mest golf. Hun var født og oppvokst i Sverige, hvor golfen allerede da var langt mer utbredt enn i Norge. Tidlig i 1950 ble letingen etter en passende bane konsentrert om Sommerseter litt utenfor byen.

Formannen i Reisetrafikkforeningen for Trondheim og Trøndelag, disponent Tor Bratt Holst, innså snart at en golfbane i Trondheim kunne gi meget positive utslag for turismen, bl.a. ville en bane i Trondheim være den tids nordligste golfbane.

Planene om å bygge en bane ble forelagt kommunen og der møtte entusiastene bare velvilje og signaler om positiv behandling av en søknad om å få leie arealene på Sommerseter. På denne bakgrunn ble det innkalt til et konstituerende møte for etablering av Trondheim Golfklubb i Britannia Hotel den 27. oktober 1950.

Reisetrafikkforeningen stod som arrangør og det møtte frem et 50-talls interessenter. Møtet, og etableringen av klubben, ble dekket av samtlige aviser og fikk store oppslag dagen etter.

En del brukt, men fullt brukbart, maskineri fikk klubben overta fra Oslo Golfklubb, og sommeren 1952 ble 9- hullsbanen åpnet for spill med første konkurranse rundt midtsommer. Klubben selv hevder at banen sannsynligvis var den hittil billigste som var anlagt i hele Skandinavia.

Klubbens ledelse har helt fra starten vært særdeles dyktige til å skape PR for klubben. Banen på «Sommersetra» ble lansert som verdens nordligste golfbane, og som den eneste hvor man kunne spille golf i «dagslys» fra midten av mai til midten av juli og spillere som hadde gjennomført en runde rundt midnatt, kunne kjøpe et «Midnight Golf Certificate».

Responsen var enorm. Golftidsskrifter over hele verden presenterte nyheten. TV-selskaper fra England og USA gjorde opptak. Høydepunktet kom i 1978 da et fem-manns sterkt britisk TV-team gjorde opptak av «Midnight Cup» på oppdrag fra flyselskapet British European Airways. 

En golfbane på Sommerseter var selvfølgelig "gefundenes fressen" for Studentersamfundet i Trondheim som lot sin samfunnssatire komme til uttrykk gjennom revyen "Krusedull" under uka i 1957.

For ytterligere infomasjon vises det til klubbens jubileumsbok - "Trondheim Golfklubb 50 år"

Det store spill (Golf) fra Studenterssamfundets revy "Krusedull" 1957

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt