«GOLFentusiasten» - Norges første golfblad - 1956

Det var i Stavanger at landets første golfblad kom ut i august 1956.

«GOLFentusiasten» ble startet av Stavanger Golfklubb, og var, som det sto i den første lederen, "egentlig beregnet bare på våre egne medlemmer. Men under arbeidet fikk vi den idé, at det ville være kjekt å få et golfblad for alle klubber og golfspillere i landet." Slik ble det, og slik har det vært, selv om bladet etter hvert ble knyttet til NGF, og i 1996 skiftet navn til "Norsk Golf".

Instruksjon, turneringsnytt, intervjuer og banebesøk har vært faste ingredienser siden starten. Allerede i nr. 2 valgte man, generøst nok, å presentere den nye banen i Tønsberg.

På annonsørsidene var det den gang ikke utstyrs- og klesprodusentene som dominerte slik som nå. Siden utgivelsesstedet var Stavanger, var det - ikke overraskende - Bjelland-familien (hermetkk), shipping og forsikringsselskaper som sterkest støttet opp under tiltaket.

I 1996 skiftet bladet navn fra Golfentusiasten til Norsk Golf.

* GOLFentusiasten nr.1 1956
* 2006 - Fra Golfentusiasten til Norsk Golf