Norsk golf samles

Norsk Golfforbund (NGF) stiftes 28. mai 1948. I 1963 ble NGF medlem av NIF og i 1964 ble navnet endret til Norges Golfforbund.

I protokollen fra OGK styremøte den 15.7.1946 står det å finne at "Cato Aall foreslo at OGK skulle ta initiativ mot de andre tre klubbene (Bergen GK, Borregaard GK og Høsbjør GK) til dannelse av et Golfforbund".

Dette ble tydeligvis fulgt opp og på et forberedende møte mellom de 4 klubbene høsten 1947, ble det fremlagt et forslag til statutter.

Det nye forbundet ble stiftet 28. mai 1948 under et møte på Bogstad i Oslo.

Forbundets navn skulle være Norsk Golfforbund og dets oppgaver skulle være å arbeide for å høyne golfspillets nivå, øke interessen for golfsporten og legge til rette for et utvidet samarbeid mellom klubbene, representere norsk golf utad, arrangere NM, Skandinavisk mesterskap og representasjonsmatcher samt opprette en ankeinstans for avgjørelse av spilletekniske tvister.

En komité forberedte den første generalforsamlingen for Norsk Golfforbund med Oslo GK og Borregaard GK til stede. Høsbjør GK og Bergen GK meldte forfall, men støttet tiltaket.

Alf Monrad Aas fra Oslo GK ble valgt til forbundets første styreleder/formann og i styret hadde han med seg Johan S Horn fra Bergen, Nils R. Heyerdahl fra Høsbjør GK, Einar Bergsland fra Oslo GK og V.B. Nicolaysen fra Borregaard GK.

Allerede i det første styremøtet 8. september 1948 ble forholdet til European Golf Association tatt opp.

I løpet av 1954/55 må det ha blitt vedtatt å endre tittelen på leder av styret og på Generalforsamlingen i 1955 var tittlen President benyttet for første gang.  Dermed ble Ragnar S. Platou forbundets første leder med tittelen President.

På Idrettstinget 23-24. november 1963, ble NGF opptatt som medlem av Norges Idrettsforbund og i 1965 ble navnet endret til Norges Golfforbund. NGF er p.t. det tredje største særforbund i norsk idrett.

Nærmere 200 klubber med 114.000 medlemskap (2011) er tilsluttet NGF. Det utgjør et snitt på nesten 600 medlemmer per klubb, og det finnes golfklubber i alle fylker.

Konstituerende møte 20. august 1947

Statutter for NGF 1948

Konstituerende Generalforsamling i Norsk Golfforbund

Kvinner i NGF's organer siden stiftelsen i 1948

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt