Norsk golf samles

Norsk Golfforbund (NGF) stiftes 28. mai 1948. I 1963 ble NGF medlem av NIF og i 1964 ble navnet endret til Norges Golfforbund.

Norsk Golfforbund ble stiftet 28. mai 1948 etter initiativ fra Bergen GK, Borregaard GK, Høsbjør GK og Oslo GK.

På et forberedende møte mellom de 4 klubbene høsten 1947, ble det fremlagt et forslag til statutter. Det nye forbundet ble stiftet et halvt år senere under et møte på Bogstad i Oslo.

Forbundets navn skulle være Norsk Golfforbund og dets oppgaver skulle være å arbeide for å høyne golfspillets nivå, øke interessen for golfsporten og legge til rette for et utvidet samarbeid mellom klubbene, representere norsk golf utad, arrangere NM, Skandinavisk mesterskap og representasjonsmatcher samt opprette en ankeinstans for avgjørelse av spilletekniske tvister.

En komité forberedte den første generalforsamlingen for Norsk Golfforbund med Oslo GK og Borregaard GK til stede. Høsbjør GK og Bergen GK meldte forfall, men støttet tiltaket.

Alf Monrad Aas fra Oslo GK ble valgt til forbundets første president og i styret hadde han med seg Johan Horn fra Bergen, Nils R. Heyerdahl fra Høsbjør GK, Einar Bergsland fra Oslo GK og V.B. Nicolaysen fra Borregaard GK.

Allerede i det første styremøtet 8. september 1948 ble forholdet til European Golf Association tatt opp.

På Idrettstinget 23-24. november 1963, ble NGF opptatt som medlem av Norges Idrettsforbund og i 1965 ble navnet til Norges Golfforbund. NGF er p.t. det tredje største særforbund i norsk idrett.

Nærmere 200 klubber med 114.000 medlemskap (2011) er tilsluttet NGF. Det utgjør et snitt på nesten 600 medlemmer per klubb, og det finnes golfklubber i alle fylker.

Konstituerende møte 20. august 1947

Statutter for NGF 1948

Konstituerende Generalforsamling Norsk Golf

Kvinner i NGF's organer siden stiftelsen i 1948