Vestlandet knytter seg til golfnorge

Bergen Golfklubb ble stiftet i 1937 og er landets 3. eldste golfklubb.

Bergen golfklubb har en av landets beste 9 hulls baner som ligger i idylliske omgivelser på Åstveit.

Området som banen ligger på var tidligere en del av Åstveit gård der det ble drevet tradisjonelt landbruk med datidens hjelpemidler.

I 1937 ble det inngått en leieavtale mellom grunneier og Bergen Golfklubb og klubben så dagens lys. Den første tiden var det ikke så mange medlemmer og banen var et landbruksareal man benyttet til golfspill. I dag fremstår banen som en “smal” og ganske krevende bane.

Siden 1937 er det utført et betydelig utviklingsarbeid på banen. Spesielt de siste årene har man sett positive resultater av investeringer som er foretatt.

Antall medlemmer har utviklet seg parallelt med utviklingen av banen. Etter at Bergen Golfklubb var med på å stifte Norges Golfforbund i 1948, har antall medlemmer vokst betydelig.

På 90-tallet skjedde det en eksplosjon med hensyn til interesse for golfsporten. Norges Golfforbund er, med 114 000 medlemmer i 2011, det tredje største særforbund i NIF.

Bergen Golfklubb har i dag ca 1100 medlemmer og interessen for golfsporten er økende.