Kvinner og norsk golfhistorie i årene 1924 - 1940

Det tok tid før kvinner gjorde seg gjeldende innen norsk golf. Det første Åpent Norsk Mesterskap for damer ble arrangert i 1932.

Det kan se ut som om golf fra starten var en utpreget herresport. Selv om det sikkert var flere kvinner som spilte golf, er det lite skriftlig å finne i forbindelse med kvinner og golf i Norge i denne perioden. På bilder fra tiden 1925 – 1930 kan det se ut som om kvinnene først og fremst deltok som caddier for sine mannlige partnere/ektemenn.

Det har ikke alltid vært likestilling i norsk golf. Historien kan fremvise mange eksempler på kuriøs, og til dels alvorlig forskjellsbehandling. På tross av at det ikke forelå noe formelt styrevedtak, hadde ikke kvinner i Oslo Golfklubb fra starten i 1924 rett til å spille på søn- og helligdager. Først i 1938 besluttet styret at damer fikk spille etter kl. 12.00 på søn- og helligdager. I 1939 fikk de av styret som en prøveordning adgang til å spille også før kl. 12.00 på søndager. Intet styrevedtak frem til 1961 gjorde prøveordningen permanent, og fortsatt var det heller ikke noe styrevedtak på at kvinner kunne få spille før kl. 12 på andre helligdager enn søndager.

At kvinner hadde begrensete spillerettigheter før krigen må nok ses i lys av tidens ånd, og muligens også i det forhold at mennene stort sett arbeidet i ukedagene, mens de relevante kvinners deltagelse i yrkeslivet nok var ganske begrenset. Som en inkurie kan nevnes at Nini Egeberg var den formelle eneeier av arealet for golfbanen på Bogstad, mens man i alle andre sammenhenger enn på leiekontraktene viste til godseier Westye Egeberg.

NM i golf de første årene etter 1924 var forbeholdt herrer, mens damene måtte vente til 1932. I 1932 ble det første Åpne Norske Mesterskap spilt og svenske Aina Arfwedson (gift med diplomaten Rolf Arfwedson) vant.  Året etter vant kanadiske Barbera Palmer

I 1934 satte den golfinteresserte briten Sir Charles Wingfield opp en egen pokal for Damenes Åpne Mesterskap og dette hadde nok betydning for rekrutteringen av kvinner til golfsporten.

En av vinnerene av Det Åpne Norske Mesterskapet var belgiske Marie T. Ullens de Schooten. I 1938 satte hun opp 2 pokaler (evigvarende) for Mixed Foursome. Det må således ha blitt mer akseptabelt med samspill på banen.

Den mestvinnende kvinnelige golfer i 30 årene het Kathleen Collett. Hun vant det Åpne Norske Mesterskap  hele fire ganger. (1934, 1935, 1937 og 1938). Maxine Heyerdahl, gift med Olaf Heyerdahl, vant mesterskapet I 1939.

For Borregaard GK og Bergen GK er det ikke notert mye om kvinner som spilte golf, men for Høsbjør Golfklubbs del kan det antas at kvinnelige gjester på hotellet benyttet anledningen til å spille når de var på besøk uten at det finnes noe nedtegnelse om dette. 

Damers spillerett på Bogstad
Notat fra 30 årene på Bogstad. Skrevet av Gudrun Johansen

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt