Golf «mellom bakkar og berg ut med havet». Ukjente «Eftang golfbane"

Josef Treider (Formann i OGK 1945-48) tok med sin hobby til sitt sommersted og anla en golfbane med 9 utslagssteder på Øhlbergholmen (Eftang i Vestfold)

Golfbane på Eftang 1934 
Det var ikke uvanlig at pionerene innen norsk golf tok med seg sin hobby til sine sommersteder (se f.eks «Laks, Jakt og Golf i Vistdalen»), eller  Olav Basberg som i 1924 ryddet en 9-hulls golfbane på Golsfjellet. I 1931 utvidet han den til 18 hull. Egne scorekort ble trykket opp med teksten ”Skansen Golfbane, Gol. 950 m.o.h.”.

Så også med Josef Treider fra Oslo Golfklubb som laget sin egen lille golfbane med 9 utslagssteder og 3 greener på sitt feriested ved Øhlbergholmen ytterst i Viksfjorden. Om sommeren var det ikke uvanlig av kollegaer og venner kom på besøk (bl. a. Olaf Schou Heyerdahl og Maxine Heyerdahl fra OGK) og da ble det spilt golf.

Tegningen til venster viser banen i 1934. Bildet til høyre viser kartutsnitt av området i dag. 

      

Tegningen nedenfor viser beskrivelse av de enkelte hullene. 

I tillegg var det skrevet følgende "Lokal Regel":  Ingen Out of bounds. Ball som finnes i vann kan droppes på lann og spilles med tap av et slag.

Informasjonen om denne banen,og bilder, er kommet fra Treiders barnebarn Nicolay H. Knudtzon

Josef Treider og Oslo Golfklubb.
I mai 1945 ble major Josef Treider valgt som formann i Oslo Golfklubb og stod i denne posisjonen de neste tre årene som ble beskrevet som gjenoppbyggingsårene etter krigen.

I klubbens 50 års jubileumsbok ble han beskrevet som følger:

«Josef Treider, major, var modig som påtok seg å rydde opp etter 5 års potetdyrking på banen. Han fikk alle til å legge bredsiden til og da kontingentforhøyelsen i 1946 skaffet de ønskede kroner i en slunken kass så brukte man dem først og fremst til baneanlegget som forbausende fort var i gammel god forfatning.»

I 1947 startet han, sammen med noen andre medlemmer, konkurransen Old Boys – en matchkonkurranse for Old Boys. Denne konkurranse ble i mange regnet som et NM for seniorer, men har etter etableringen av Norsk Seniorgolf har den mistet denne statusen. Konkurransen spilles fremdeles hver sommer i regi av Oslo Golfklubb.

 

 

           

 

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt