Golf til fjells

Den positive helseverdie av golf var kjent allerede for snart 100 år siden.

I 1924 ryddet Olav Basberg en 9-hulls golfbane på Golsfjellet. I 1931 utvidet han den til 18 hull. Egne scorekort ble trykket opp med teksten ”Skansen Golfbane, Gol. 950 m.o.h.”.

29. juni 1931 skrev Basberg i Morgenbladet der han anbefalte sterkt og argumenterte godt for at høyfjellshotell og sanatorier i Norge burde lage golfbaner for sine gjester. ”Høyfjellsgolfen setter sindene i bevegelse, og man skal lete lenge etter den hotellgjest som ikke vil finne spenningen, beregningen, gledene og skuffelsene ved denne sportsgren fristende.”

Han hadde åpenbart helseaspektet i tankene når han også nevner sanatoriene. Slike baner kunne etter hans mening lages primitive, men likevel spennende - og ”en hermetikk-boks med hull i bunnen er gode nok som hull. Boksen må plasseres i torven slik at det i alle fall blir 2-3 meter lavt gress på alle kanter av den”.

Av andre "fjellbaner" kan nevnes banen på Skei i Gausdal. Se egen omtale om dette under begivenheten 1931 Hotellbaner.

Innlegg i Morgenbladet 1931

Hallingdals fyrste golfbane - Hallingdølen 2005

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt