Borregaard golfklubb - Bedriftsidrett

Fra den spede begynnelse i 1927 da Borregaard Ind. Ltd. bevilget de første tusen kroner til drensrør for den nye golfbanen på Opsund i Sarpsborg, har veien vært lang og utfordrende.

En ”bedriftsidrettsklubb” etablert og eid av Borregaard Fabrikker. Kun «funktionærer i Borregaard» kunne velges inn i styret. 

Frem til 1918 var Borregaard Fabrikker et engelsk eid selskap. De engelske ansatte brakte med seg både fotball og golf til Sarpsborg. Allerede i 1923 ble det diskutert mulige arealer til golfspill i Sarpsborg. Det skulle gjerne være dyrket mark, mest mulig snøfritt. Bytangen ble nevnt.

Den 17.6.1927 ble klubben stiftet. Blant stifterne var H.W. Kenworthy og Alfred Chappel, 2 engelsmenn som var ansatt ved Borregaard. Begge var ivrige idrettsutøvere og hadde, 25 år tidligere, stiftet Sarpsborg Fotballklubb.

Den første banen med 4 hull på 19 mål ble grøftet, pløyd og tilsådd våren og sommeren 1927. Kostnaden var kr. 1981,50. Klubben hadde ved årets slutt 15 medlemmer. Den første pokalturneringen ble spilt i 1928. I 1929 ble det spilt en vennskapsmatch mot Oslo Golf Klub og samme år ble Trygve Borgen ble den første vinner av Wessels Pokal.

I 1929 hadde klubben 9 hull. Kontingenten var kr. 15,-. Den opparbeidede gjelden til Borregaard ble strøket av klubbens president – som også var generaldirektør i bedriften.

I 1931 ble det besluttet å ta damer inn i klubben. Kvinnene fikk ikke sitte i styret, og heller ikke delta i herrenes turneringer.

I 1931 ble den første greenklipper innkjøpt fra England. Banepleien bestod av greenklipping hver lørdag formiddag, samt stamping av greenene for hånd så ofte som nødvendig. Kuer på beite sto for fairwayklippingen inntil en hestetrukket fairwayklipper ble kjøpt fra England. Hesten ble snart byttet ut mot en ombygget lastebil som fungerte som traktor.

Den nye presidenten, generaldirektør Meidell, fra Borregaard forlangte i 1934 en ordentlig golfbane eller ingenting. Dette medførte at store endringer ble gjennomført vedrørende banen og vedlikehold.

I 1935 får banen en fast ansatt greenkeeper og bunkere.

Fra 1936 eksisterer ingen møteprotokoller, kun turneringsresultater. Presidenten hadde besluttet at klubbens leder og medhjelpere ble oppnevnt av Borregaard. Dette fortsatt helt inn på 70-tallet. Under krigen ble banen brukt til dyrking og beitemark.

Etter krigen kom et generasjonsskifte. Ved oppstart i 1946 ble klubben et samlingssted, ikke bare for Borregaards ærverdige menn, men også for ungguttene som vokste opp på Opsund. 1972 var første året klubbens leder ikke var ansatt på Borregaard Fabrikker.

Yngve Eriksen vant i 1970 golfens første kongepokal. Det var starten på en lang rekk dyktige spillere med Cecilie Lundgreen, Per Haugsrud, Gard Midtvåge, Øyvind Rojahn, Anders Kristiansen, Jan-Are Larsen, Line Berg og Christine Norvang, for å nevne noen. Vi skal heller ikke glemme Mary Ann Kennworthy som var aktiv spiller allerede da klubben ble stiftet i 1927 og fortsatt aktiv i en alder av 94 år i 2001.

Utgitte jubileumsbøker; Borregaard Golfklubb 50 år, Borregaard Golfklubb 75 år 

1923 - 36 Diverse brev vedrørende klubben

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt