NGF - Norsk Golfguide

Nasjonal oversikt over norske golfklubber

På Golftinget 2015 vedtok golfklubbene at forbundet i løpet av tingperioden (2016-2019) skal etablere en elektronisk golfguide som skal synliggjøre klubbenes tilbud. NGF følger våren 2018 opp med en løsning som skal gi golfere god oversikt over baner og fasiliteter i tillegg til grunnleggende kontaktinformasjon til klubbene.

Golfguiden skal fremstå som en moderne og brukervennlig nettside, samtidig som det vektlegges at klubbene skal kunne vedlikeholde informasjon på en rask og enkel måte.
I første omgang vil guiden bli synlig på norskgolf.no, men NGF vil jobbe for å implementere guiden også på andre sentrale nettsteder.

Lanseringsdatoen er foreløpig satt til 15. mai med forbehold.

Hvorfor en golfguide:
NGF har tidligere utgitt en trykket golfguide med oversikt over norske golfbaner. Den trykte utgaven ble senere erstattet av en elektronisk guide, men grunnet dårlig funksjonalitet ble dette tatt ned. Det innebærer i praksis at det i dag ikke eksiterer en offisiell oversikt over norske golfbaner.

Som overordnet og koordinerende organ for golfklubbene ønsker NGF å kunne tilby en oversikt over hvor man kan utøve golf i Norge, samtidig som dagens teknologi også åpner for å markedsføre golfen. Det jobbes også med å utvikle kommersielle løsninger tilknyttet guiden som skal komme klubbene til gode.

Dette blir å finne på golfguiden:
• Oversikt over golfbaner i Norge
• Basisinformasjon om banene. (mattilbud, nettside, proshop, golfbil, osv.)
• Bilder/video av banen.
• Søkefunksjon/filtrering av baner og steder.
• Baner i nærheten av din posisjon
• Velkomsthilsen fra daglig leder / pro.
• Kobling mot sosiale medier (Facebook, Instagram)
• Mulighet for å synliggjøre klubbenes samarbeidspartnere
• Norsk og engelsk versjon

Hva må klubbene gjøre:
Det er lagt opp til at klubben skal bruke minst mulig tid på vedlikehold og oppdateringer. Skal klubben synliggjøres på golfguiden må det lastes opp minimum tre bilder, samt at man må registrere noen opplysninger. Dette gjøres enkelt i en backend-funksjon som klubbene får tilgang til gjennom en link.
NGF er behjelpelig med assistanse dersom klubbenene har behov for dette.

Hva får klubbene igjen:
Golfklubbene får mulighet til å markedsføre seg gjennom en sentral portal. Klubben får også råderett over hvilke samarbeidspartnere som skal synliggjøres på klubbens side i guiden med de muligheter det gir gjennom økt merverdi.

NGF vil markedsføre golfguiden nasjonalt som et ledd i å synliggjøre golfen. NGF vil også jobbe for å implementere guiden på nettsteder som har mye trafikk.

Hva koster det klubbene:
Golfguiden medfører ingen kostnader for klubbene utover den tiden klubben investerer i å gjøre egen side så attraktiv som mulig.

NGFs norske golfguide

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt