Golfhistorie på video - intervjuer oa.

Oversikt over alle intervjuene finnes under bildet. Flere videoer kan sees ved å aktivere linken til høyre på siden med tekst.

Intervjuer av Presidenter, Nøkkelpersoner og Spillere.

Presidenter Nøkkelpersoner

Spillere

 

 

 

  

 

 

 

 

Se flere videoer på faggruppens YouTube

Golfrevyen 1994