Sjekkliste for historieskrivere

Alle golfklubber har en historie å fortelle.

Når vi har snakket med representanter for klubbene om dette har det vært gitt uttrykk for at det hadde vært praktisk med en sjekkliste som kan brukes når klubbens historie skal skrives.

Nå har vi i Faggruppe golfhistorie utarbeidet et underlag som vi håper kan være til nytte.

Introduksjon
Selve sjekklisten (en enkel og en litt utvidet)
Eksempler på jubileumsbøker/hefter og klubbhistorie

 Lykke til